Kovács Marcell

facebook logo

Bemutatkozás
Vizuálisan észlelek, ehhez Dobson-távcsövet használok három különböző méretben (114/500, 150/1200, 330/1500), valamint egy 10x50 binokulárt. A mélyégrajzaimra vagyok a legbüszkébb, keveset észlelt objektumokat keresek, vagy a jól ismertekben különleges részletekre vadászok. Az amatőrcsillagászatra, mint az emberi kiváncsiság kiteljesedésének egy lehetőségére tekintek, amely a tudományos csillagászattal együtt összekapcsolja a tudást és tanulást a tapasztalattal, tapasztalással. A kedvenc észleléseimet töltöttem fel legelőször, így azok láthatóak legalul.

Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 4038, 4039 GX (Crv)

Csáp-galaxisok. 120x (20'): Mindenképp szerettem volna megnézni őket, de sajnos alacsonyan delelnek, és nem segít, hogy extrém halványak (bár a zenitben piskóta lett volna). Sok idő és pontos helyének az ismerete kellett a megtalálásához. Helyzetének köszönhetően székből tudtam észlelni, de így sem kímélt, szemkifolyásig kellett nézni, hogy valami értékelhető születhessen. Csak az észlelés végén látszott egyszerre a két galaxis, akkor is csak egy pillanatra. Így elég nehéz volt belőni, hogy is helyezkedhetnek el egymáshoz képest. A keleti (?) komponens lényegesen fényesebb. A csápokból néha, mintha feltűnt volna valami, de a szemem fényesebbeket káprázott. Csillagszerű közepük van, ezek magnitúdója alig haladhatja meg a 13-at. Nem részletesek, puszta megpillantásuk is már eredmény. Ebből az égből kihoztam a legtöbbet. 240x-on nem látszik sokkal több minden. Emlékeztető, hogy a régi Barlow-lencsét most már igazán lecserélhetném egy új okulárra.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M104 GX (Vir)

Sombrero-galaxis. 120x (20'): Még a gyenge égbolt ellenére is gyönyörű, bár csak a közepe látszik, valójában sokkal nagyobb. A porsáv még nem látszik sötét csíkként, csak egy éles váltás vehető észre a korong és a haló között. Bánom, hogy nem a Csillagtanyán rajzoltam, pedig lett volna rá időm.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 3115 GX (Sex)

Orsó-galaxis (a délebbi). 120x (20'): Elnyúlt, középen kidudorodik. Fényes, de nincs sok részlet, ettől függetlenül látványos.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 3414, 3418 GX (LMi)

120x (20'): Mindketten halványak, az NGC 3418 csak ritkán tűnik elő. Csillagszerű magok, a kisebbik elnyúltabb. Az NGC 3414-ben meg lehet sejteni a küllőt.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2683 GX (Lyn)

Vázlat, részletrajz. A látómezőrajzon inkább csak a helyét és méretét jelöltem. UFO-galaxis, 120x. 240x-on nem látszott sokkal több minden, követni is nehezebb úgy.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2683 GX (Lyn)

UFO-galaxis. 120x (20'): Fényes és érdekes, spirális mintázatot sejtető körvonalak. Majdnem éléről látszik, középen kidudorodik.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2169 NY (Ori)

37-es halmaz. 240x (10'): Ez az égbolt most ennyit engedett. 18 csillag volt a látómezőben, a 37 épphogy kirajzolódott. A Struve 848 már 120x-on is bomlott. A halmaz kicsi, de szétszórt, szögletes, egy-két fényes és még néhány halványabb csillaggal, két jobban elkülönülő térrész.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

Bellot, Biot B, Colombo, Cook, Crozier, McClure, Monge

A területet szemlélődés közben választottam ki, ennek a lerajzolása tűnt a legizgalmasabbnak és legnehezebbnek. Nem ismertem eddig, csak kidolgozás után néztem utána, így nem voltak elvárásaim. A Crozier és Monge körvonala jellegzetes. A Cook A még a sötétben volt. A Colombo szélei észlelés közben jelentek meg. Az árnyékok alapján a régió egészen hepe-hupás, A Mare Fecunditatis peremén terül el. Kalandos egy hely. Eddigi leghosszabb, és a Mexikói-öböl-köddel együtt talán legigényesebb észlelésem, igazán büszke vagyok rá.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2419 GH (Lyn)

Intergalaktikus vándor. Meglepően könnyű megtalálni, a Castortól kell meni észak felé, amíg egy csillagsorba nem ütközünk. Ennek ellenére elég halvány, bár könnyebb látvány az NGC 5466-énál. 120x Kicsi, nem bomlik. Nagyon enyhén grízes felszínű, gyenge fényesedés a közepe felé.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

HCG 44, Arp 316, NGC 3185, 3187, 3189, 3190, 3193 GX (Leo)

Hickson 44 galaxiscsoport. 120x: Az NGC 3190 a legfeltűnőbb, körvonala is könnyen kivehető. AZ NGC 3189 külön megkülönböztethető rajta. Az NGC 3193 nem halványabb, de egy előtércsillag miatt nagyon nehéz megpillantani. Az NGC 3085 és 3187 keresése sok időt vett igénybe, alig váltak el a háttértől, jellegtelen foltocskák.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 4565 GX (Com)

Tű-galaxis. Messier-maraton üresjáratában lett megtekintve. ~200-300x: Nem fér bele a látómezőbe, nagyon keskeny, közepén kidudorodik. Vége felé nagyon enyhén keskenyedik. A porsáv is kivehető, igazából csak a korong szegélyeinél igazán fényes.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M51, NGC 5195 GX (CVn)

Örvény-köd. Olyan 200x körüli nagyításon a látómezőben már nem egy apró távoli foltocska, mintha felette lebegnénk. Gyönyörű látvány, a két spirálkar több, mint egy teljes kört megtesz a mag körül, ilyet ritkán látni. Felszínükön a különböző fényességű csomók láncokba rendeződnek. Az anyaghíd az egyik kar folytatása. A kísérő érintkező fele recés, felszíne inhomogén, magja csillagszerű, környezete halványan dereng. A nagy spirálgalaxis közepe ennél kiterjedtebb.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M104 GX (Vir)

Sombrero-galaxis. 34x: Messier-maraton során lett felkeresve, a Virgo–Coma-halmaz fő tömbjének végigészlelése után. Egy szoros, alig nagyobb érdekes csillagsor rámutat, egy látómezőben található vele. 120x: Az égbolt legszebb galaxisa a Tű- és Örvény-galaxis mellett. Kitűnően látszik az eszméletlen vékony és borotvaéles porsáv, valamint a haló derengése. Csillagszerű mag, lencse alakú széles korong. 35T-ben még nagyobb nagyításon a túlsó porsáv is megfigyelhető volt. Kedvenc Messier-objektumom.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2237 DF, NGC 2244 NY (Mon)

Rozetta-köd. 34x: OIII szűrővel a köd feltűnő, egyből feltűnik. Egy nagyon vastag, valahol görbe, valahol szögletes homogén ív, amely délkeleten érintkezik a már önmagában is érdekes látványt nyújtó halmazzal. Délre egy hosszú, nyílegyenes csillagsor húz át az objektum felett. Ezenkívül más nem látszik.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2264 NY, LBN 911 DF, LDN 1613 SK (Mon)

Karácsonyfa-halmaz, Fox fur nebula (Rókabunda-köd), Kúp-köd. 34x: A Lófej-köd után a Kúp-köd nem okoz nehézséget, nagyon feltűnő, mégis határesetnek szokták mondani. Nem is kell hozzá szűrő. Fekete nyújtott trapéz. Igazából ha nem lenne, az emissziós ködöt észre sem veszem. Az ionizációs frontjának megfigyelése azonban minden bizonnyal a legnehezebb feladat lenne. A látómezőben van még az NGC 2261 csóvája. Ezzel megvan vizuálisan az égbolt négy nagy, elefántormányt tartalmazó területe: Teremtés oszlopai a Sas-ködben, a névadó alakzat az Elefántormány-ködben, Lófej-köd és Kúp-köd.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2023, 2024, IC 434, 435 DF, B33 SK (Ori)

Láng-köd (NGC 2024) és Lófej-köd (Barnard 33, B33). 34x: Egyik se jelenik meg azonnal a látómezőben, valójában a B33-tól keletre lévő csillagot körülvevő, egy-két részletet mutató NGC 2023 a legfeltűnőbb. Az NGC 2024 kettévágva bukkan fel, nagyon halvány. Csak később látszik egybefüggve. Az IC 434 nem látszik igazán, ha az Alnitak is a látómezőben van. A sötét köd csak sokára válik észrevehető, először csak szakaszosan, majd egyre kisebb szünetekkel. Nagyobb, mint amekkorára számítottam. 25T-ben látszik az orra. A látómező mérete 100'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2392 PL (Gem)

240x: Fényes, de apró. Elkülönül egy belső és egy külső részre. Belül háromszög alakú, egyik csúcsa a központi csillagtól a szomszédos fényes csillagra mutat. Ennél a szélénél található egy fényesebb folt, valójában itt lenne még egy 11 magnitúdós csillag. Szűrő csak keveset javít. A köd mérete 45'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 1999 DF (Ori)

Kulcslyuk-köd (északi). 120x: Halvány és apró, szürke, szabálytalan kör alakú folt egy nehezen észrevehető csillag körül (V380 Ori). UHC szűrő egyáltalán nem segít. A csillag "korongja" pont a keleti szélén van egy hihetetlenül apró kis sötétebb nagyon enyhén görbült csíknak. Látványa hasonló az M64-éhez, de még annál is kisebb.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M16 NY, IC 4703 DF (Ser)

Sas-köd. Lenyűgöző részletességű, betölti a látómezőt (~150-200x?). Nem kell sokáig nézelődni, délen máris megjelenik két apró, fekete pálcika, keresni sem kell. Amíg nem látom a Lófej-ködöt, addig ez marad a Top 1 észlelési élményem, bár a hosszú sor miatt nem néztem sokáig.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M50 NY (Mon)

34x, 48x, 120x: Elsőre nem fogott meg, de hamar előbukkantak a többséget alkotó halványabb tagok, látványos. Széttárt szárnyú madárra emlékeztet. Egy lazább külső, és egy erre kb. merőleges elnyúltságú sűrű belső régió. A környék többi látványos nyílthalmazához képest közepes fényességű csillagok alkotják, közepén egyvonalbam három fényesebb található. A halmaz szélét nem egyértelmű meghatározni, a csillagláncokat még sokáig meg lehet hosszabbítani a háttérbe.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M79 GH (Lep)

34x, 48x, 120x: Delelésekor észleltem. Könnyű megtalálni, két hasonló fényességű csillag között félútonhelyezkedik el. Elég délen van és meglehetősen halvány, közepes méretű. Határozottan grízes felszínű, kis és erősebb nagyításon egyaránt. Az átlagosnál (M13 és társai) több, de rövidebb pókláb. 240x: Már követhetetlen, annyira halvány.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 457 NY (Cas)

Bagoly-halmaz. 40x: Könnyen megtalálható és felismerhető, azonnal bontott nyílthalmaz. A szitakötő vagy szúnyoglárva találóbb hasonlat. A látómező mérete 78'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M7 NY (Sco)

Ptolemaiosz-halmaz. 20x: Jobban hasonlít pillangóra, mint az M6. Szabad szemmel is láttam. Ha magasabban lenne, biztos látványosabb lenne, így viszont nem látszott belőle sok minden. A nagyítást érdemes lett volna növelni. A látómező mérete 156'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

IC 4665 NY (Oph)

Nyári-Méhkas. 20x: Sok fényes csillag, ehhez képest kevés halvány. Megragadó megjelenésű, ha csak belebottlunk, akkor is megállít egy időre. A látómező mérete 156'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

Kemble 2 Ast (Dra)

Mini-Cassiopeia. 40x: Egyenlő szakaszokból álló W betű, hasonló fényességű csillagokkal. A látómező mérete 78'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M102 GX (Dra)

50x: Keskeny sáv, közepét halványabb ragyogás veszi körül. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M94 GX (CVn)

100x: Lencseszerű körvonal, közepe elkülönülő, benne fényes, kissé elnyúlt mag. A látómező mérete 24'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M63 GX (CVn)

Napraforgó-galaxis. 50x: Elnyúlt folt, benne fényes csomó. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6852 PL (Aql)

120x: Apró, részlettelen. Kör alakú, elég halvány. Csak néha tűnik elő a háttérből, közeli csillag nehezíti a látványt.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7662 PL (And)

Kék hógolyó-köd. Nagyon fényes, látványos, de nincs rendkívüli ismertetőjegye, átlagos részletességű. A többi planetárisnál mélyebb és élénkebb színű. Belül sötétebb.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 3628 GX (Leo)

Hamburger-galaxis. 120x: Van, hogy egyáltalán nem látszik, néha előbukkan az egyik fele. Halacska vagy súlyzó formájú. Szinte semmi inhomogenitás.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M66 GX (Leo)

120x: Kevesbé fogott meg, mint az M65, mivel nincs a közelében fényes csillag, ezért nehezebb volt követni. Küllője innen nézve téglalap vagy paralelogramma alakú, kissé rücskös felszínű. Az ég alatt nem tudtam eldönteni, hogy az M65 vagy az M66 az elnyúltabb.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M65 GX (Leo)

120x: Így már kiterjedtebbnek látszik, mint 34x-en. Egyszerre csak az egyik fele látszott. A küllőjét észak felé csúcsosodó éknek láttam. Egy spirálkar is megjelent. Később leellenőriztem, tényleg arra tekeredett.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M65, M66, NGC 3628 GX (Leo)

Leo-triplet. 34x: Úgy negyed órányi nézelődés után ugrott be először a három egyszerre, egy látómezőben. Ekkor láttam neki az észlelésnek. Kis nagyításon, kertvárosi égen csak a legközepük látszott, valójában sokkal nagyobbak. Az M65 messze a legfényesebb a három közül, a terület beállítása után néhány pillanattal már ott is volt. Az M66-hoz olyan fél perc kellett. Körvonaluk és méretük hasonló, egy-két részletet mindkettőben meg tudtam figyelni. Egyik se volt annyira feltűnő, mint a látványosabb M95. A 3628 rajzolt halacska formájú. Vértesboglárról 11,4T-vel az NGC 3628 (Hamburger-galaxis) szúrta a szemet, itt viszont perceket kellett küzdeni érte. A látómező mérete 100'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M95, M96 GX (Leo)

34x: Az M105-től dél felé indulva az M95 szinte megállít, nem lehet elsiklani felette. Az itteni kupacból a leglátványosabb. A mag és a küllő is jól elkülönül, nagyon fényesek, utóbbi talán még részleteket is rejt. Korongja viszont alig látszik. Az M96 halványabb, homogénebb, de biztos ő se jellegtelen, majd jobb égen megnézem újra, sajnos a felhők már gyülekeztek.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M105, NGC 3384, 3389 GX (Leo)

34x, 48x, 120x: Az M105 a terület beállítása után egyből előtűnik. Apró korong, közepén fényesebb. Az NGC 3384 ugyanilyen, csak egy kicsit halványabb, elnyúlt külseje túl halvány. Elliptikus voltukhoz hűen teljesen részlettelenek. Nagyobb nagyításon, az NGC 3389-et csak a pozíciója ismeretében vettem észre, és csak néha bukkant elő, de elnyúltsága így is érzékelhető volt.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

Mrk 421 GX (BL Lac)(UMa)

Halvány és csillagszerű, mást nem tudok megemlíteni. Nem is biztos, hogy azt láttam/néztem.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M1-92 PL (Cyg)

Selejt észlelés. A régi megfigyeléseket böngészve most feltöltés után tűnt fel, hogy amúgy nem is láttam ezt az objektumot, csak az akkor még amatőrök között is amatőr szemem nem tudta, mire kell felkészülnie. Az objektum beállítója tévesen protoplanetáris korongnak hitte (nem összekeverendő a proto- vagy preplanetáris köddel), ez is nehezítette a látottak értelmezését. A rajzon csak néhány csillag van, semmi más. A köd valószínűleg a közeli hármas alatt lehet (elképzelhető, hogy az a kis halvány foltocska valójában az). A nyugati irány se volt megjelölve eredetileg. 600-szoros nagyítás, fogalmam sincs, mekkora lehet a látómező. Utánajárva nem tűnik egy nehéz objektumnak. Most, hogy legalább sejtem mit is kell keresni, le fogom rajzolni, amint magasan lesz.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M46 NY, NGC 2438 PL (Pup)

34x, 48x, 120x: Halványabb, mint az M47, de annál sokkal gazdagabb. Egy sűrű körből sok nyúlvány és halványabb régió ágazik szét. A planetárist gondoltam szép kihívás lesz kikeresni a sok csillag közül, de UHC szűrőben egyértelmű, nagyon fényes és szerencsére nagyméretű. Egy nagyon kicsit elnyúlt korong, amely nagyon kicsit halványabb belül, mint a szélén. Ha látszólag nem a halmazon belül lenne, akkor akár önálló Messier-objektum is lehetne.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2423 NY (Pup)

34x, 48x, 120x: Halvány, pedig nem kicsi. Sűrűbb, mint az M47. Egy fényes csillag ül a közepén, van még egy-két közepes, és megszámlálhatatlan nagyon halvány fényességű. Ötszög alakú, nagyon gyengén koncentrált.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M47 NY (Pup)

34x, 48x: Téglalap alakú, laza, de gazdag. Középen egy sűrűbb tömörülés. A szomsédos M46-ra és NGC 2423-ra alig hasonlít valamennyire, fényesebb és lazább, valamint egy kicsit nagyobb is, de remekül kiegészítik egymást, látványos a párosuk és a környékük is.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M41 NY (CMa)

Binokulárral megfigyelése nem okoz gondot, de szabad szemmel most nem láttam. 34x, 48x: Jellegzetes házikó vagy fordított serleg alakú. Néhány szögletes, fényes csillaglánc, mögöttük halvány csillagok sokasága. Lazább, mint az M93.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M93 NY (Pup)

Binokulárban még nem látszik belőle sok minden, de nagyon feltűnő. 34x, 48x: Közepes méretű, gazdag és kis nagyításon egybefüggő: tipikus téli halmaz. Jellegzetes körvonalú, fényes.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2903 GX (Leo)

30x, 75x: Fényes, nagy, könnyen megtalálható. A spirálkarjait is meg tudtam figyelni. Az égbolt egyik legszebb galaxisa. Az Athletica Galactica középiskolai verseny döntőjének észlelési fordulóján volt az egyik feladat megtalálni. Azóta még nem volt lehetőségem lerajzolni, de idén sort fogok rá majd keríteni. 15 perc állt ehhez rendelkezésre, nekem fél perc alatt sikerült. Dobosnnal még hamarabb meglenne.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M74 GX (Psc)

34x, 48x: Halvány, de nem kicsi. Közepe fényesebb. Nagyon apró inhomogenitások. Spirálkarokat nem tudtam kivenni.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M77 GX (Cet)

34x, 48x, 120x: Fényes mag, halvány korong. Nincs túl sok részlet. Látványosság tekintetében az M74-gyle egy kategóriába sorolnám. Ha feljebb lenne, valószínűleg többet mutatna. Galaxisszomszédait nem vettem észre.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

Stock 2 NY (Cas)

34x: A szomszédos Ikerhalmaz(ok)nál sokkal nagyobb, de lazább is. El lehet siklani felette. Nagyobb, mint a látómezőm, nagyjából kör alakú. Binokulárban feltűnőbb. Nem igazán sűrűsödik a közepe felé, csillagláncok keresztezik egymást véletlenszerű elrendezésben.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 896, 884 NY (Per)

Ikerhalmaz: 34x, 48x: nehéz eltéveszteni, bár nem ők az egyetlen látványos nyílthalmazok a környéken. Egyszerűen gyönyörű, mindenképp le szeretném rajzolni (még)egyszer, de ahhoz igazán össze kell szednem magamat. Nem olyan durva, mint az M13, de azért e mellett is el lehet tölteni az időt. A fehér csillagmezőből kiemelkedik néhány vörösebb csillag is, sok csillaglánc. Minél tovább nézem, annál kevésbé tűnik sűrűnek. Szabad szemmel is elkülöníthető a két tömörülés, egy nyolcas alakú folt.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M33 GX, NGC 604 DF (Tri)

Triangulum-galaxis. Szabad szemmel most sikerült először megpillantanom. 34x: hatalmas, közepe felé enyhe fényesedés, nincsenek részletek. NGC 604 nagyon nehezen észrevehető, egy-két ívpercnyi folt a galaxis szélén, keletre. OIII szűrő csak minimálisan segített.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6822 GX (Sgr)

Barnard-galaxis. 34x: Észlelhetőség határán, nagyon halvány, kiterjedt. Semmi részlet, megnyúltsága még épphogy érzékelhető. A szomszédos NGC 6818 sokkal könnyebb látvány.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7008 PL (Cyg)

Kis nagyításon is könnyen megkülönböztethető. Fényes csillag szomszédságban található, elnyúlt formájú. Éppen, hogy csak megpillantani tudtam, aztán már el is takarták a felhők. Őrimagyarósdon szép részletes volt. Egy fül alakú csomós ív körül halvány vékony réteg.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M110 GX (And)

125x: Elnyúlt, közepe jól elkülönül. Nagyon régi észlelés, középre azért jó lett volna visszaállítani.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M39 NY (Cyg)

34x: Hatalmas és a vidék legfényesebb csillagait tömöríti. Mégis távcsővel nem lehetetlen átsiklani felette. V formája egyértelmű, bár sok más csillaglánc is keresztezi. A V hosszabbik szára éppen a B168-cal párhuzamos, és az IC 5146 felé mutat. Binokulárban a legfeltűnőbb objektum a környéken.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

Tr 37 NY, IC 1396 DF, B161 SK (Cep)

Elefántormány-köd. 20x: Sötét öböl északra (B161). Nem látszik az egész köd, csak a közepe. A halmaz szépen kiemelkedik a csillagháttérből.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

B145 SK (Cyg)

34x: Sokkal nagyobb, mint a B146, de nem kevésbé feltűnő. Háromszög alakja könnyen észrevehető.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

B146 SK (Cyg)

34x: Az NGC 6871 mellett, egy csillag közvetlen szomszédságában. Nem szemet szúró, de nem is nehéz beazonosítani. Egy apró, de kontrasztos fekete csík, mintha ki lenne lyukasztva a Tejút.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6871 NY (Cyg)

34x: Apró, azon kívül átlagos megjelenésű, izgalmas környékkel. Észrevehető, de a csillaghátér sem sokkal ritkább nála.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6781 PL (Aql)

120, 240x: Apró, részlettelen bogyó. Kis nagyításon nem különbözik sokban a csillagoktól.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M101 GX (Uma)

Szélkerék-galaxis. 34x, 48x: Nagy kiterjedésű és nagyon halvány. Szinte semmi részlet, még a közepét sem könnyű megkülönbözeti a korongtól. Talán ő és az M78 áll legtávolabb a fotóktól.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

Tr 37 NY, IC 1396 DF, B161, IC 1396A SK (Cep)

Elefántormány-köd. 34x: Az eddigi legjobb képet kaptam most a ködről. A közepét elfoglaló Trümpler 37 nyílthalmaz T alakja szabad szemmel is kivehető, sőt maga a ködösség is időnként megjelenik körülötte halvány derengésként. Távcsőben a világító köd extrém halvány, beleolvad a háttérbe. Körvonala sejthető, néhány sötét öböl érzékelhető. Látszik a névadó alakzat is, ezt eddig még nem láttam. A nyílthalmaz nagy és laza, halvány csillagokból áll, mégis könnyen beazonsítható érdekes alakjának köszönhetően. A mellette látható Mű Cephei lávához hasonló színe feltűnő.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M78 DF (Ori)

34x: Ezen a fényszennyezett égen kiábrándító látvány, még az NGC 2261 is feltűnőbb nála. Nagyon nehezen kivehető. Félkör alakú folt egy kettőscsillag körül, ennyi az egész.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2264 NY (Mon)

Karácsonyfa-halmaz. 34x: Nagy, fényes és látványos nyílthalmaz. A karácsonyfa formája könnyen felismerhető, de a mag eltereli a figyelemet az egész alakzatról, így először fel se tűnt, hogy meddig is tart valójában a halmaz. A mögötte lévő köd sehogy sem látszott. Vértesboglárból szabad szemmel is látható volt.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2244 NY (Mon)

34x: 6-8 fényes csillag laza csoportosulása néhány halványabbal kiegészülve. Látványos halmaz, a Rozetta-ködből viszont semmi nem látszott, talán mintha fényesebb lett volna errefelé néhány helyen az ég, de nem egyértelműen.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

C/2022 E3 (ZTF)

Ezt az üstököst mindenképp meg szerettem volna (otthonról) pillantani. Északra sajnos rossz a kilátás, kitelepülni pedig időszűkében nem volt lehetséges, de végül megoldottam a dolgot. Az utcai lámpák mellett se zöld, se szabadszemes, se neandervölgyi, de legalább láttam. A keresés nagy része, vagy fél óra azzal telt, hogy megtaláljam a megfelelő szöget, ahonnan látszik az égterület, de direkt fény még nem. Végül megtaláltam a kertben az egyenlet egyetlen megoldását: kocsibeállóból térdelve. Az üstökösből néha felvillant a "két" csóva közül valamelyik, de összességében elég nehéz látvány volt.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2392 PL (Gem)

A köd, amit nem nevezünk nevén. 240x: két koncentrikus kék kör, külső halványabb. Fényes központi csillag. Messier-planetárisokhoz képest meglehetősen apró, de fényes, és az NGC 6543-hoz hasonlóan könnyen megkülönböztethető a csillagoktól, nem úgy, mint a nehezebb NGC 6826. A kevés részlet ellenére is magával ragadó.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 2261 DF (Mon)

Hubble változó köde. 34x, 48x, 120x: Azt hittem, ez egy extrém objektum, ennek ellenére még csak keresni sem kellett, az NGC 2244-től indulva rögtön belefutottam. Mindenesetre egy egzotikus fajta, egy időben változó fényességű reflexiós köd. Alakja olyan, mint egy üstökösnek, görbült szürke háromszög. Csúcsánál a csillagszerű rész nagyon fényes (R Monocerotis visszavert fénye), kifelé fokozatosan halványul. A háromszög belseje valahol halványabb, mint a széle.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 1999 DF (Ori)

Kulcslyuk-köd (az Orion-köd melletti). 48x, 120x: Meg kellett küzdeni érte. Halvány és apró, de legalább a csillagkörnyezet kényelmes a megkereséséhez. UHC nem segített sokat. A közepén lévő Bok-globulát (vagy lyukat?) nagyon szerettem volna megpillantani, de a párásodás és a meglepetésszerű direkt fények ezt nem tette lehetővé.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

B142, B143 SK (Aql)

Sötét Barlang-, Sas barlangja- vagy Barnard E-köde. Sokszor felkerestem már, de ekkor tűnt a legtetszetősebbnek. Hiába alacsony a határmagnitúdó, a rossz átlátszóság teljesen el tudja tüntetni. Távcsővel elsiklik felette a tekintet. A Földről C betűnek látszó B142 binokulárral feltűnő objektum, de a teljes E alakért sokat kellett küzdeni, hogy ne kelljen odaképzelni. Szabad szemmel is meg lehetett sejteni a Gamma Aql mellett.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6939 NY (Cyg), NGC 6946 GX (Cep/Cyg)

34x: Két egymástól eltérő típusú, de hasonló fényességű és látszó méretű objektum. A halmaz fényesebb tagjai elkülönülnek. A galaxisban nem látszik sok részlet (Tűzijáték-galaxis). A látómező mérete 100'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6888 DF (Cyg)

34x: Északi oldala fényesebb. Belül nem teljesen sötét. A látómező mérete 100'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M81, M82 GX (UMa)

40x: Az M81 közepe felé fényesedő, elnyúlt objektum. A magtól keletre van egy kis fényesebb folt, de ezen kívül más részlet nem látszott. Az M82 még elnyúltabb sáv, rajta egy 10 magnitúdós előtércsillag. A látómező mérete 78'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M57 PL (Lyr)

Gyűrűs-köd. 150x: Elnyúlt, ovális alakú, fényes és nagy ködösség. A belseje nem teljesen sötét, de befelé egyre jobban elhalványodik. Magát a gyűrű részt kettébontja egy-egy halványabb régió a köd két végén. A központi csillagot még csak ennél nagyobb műszerrel láttam, de nem is számítottam rá. A látómező mérete 10-15' körüli lehet.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M38 NY Aur

Fényes, nagy és sűrű. Tipikus téli nyílthalmaz, de azok között az egyik leglátványosabb. Az éjszakának már kezdett vége lenni, az állatövi fény erős volt.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M31, M32 GX (And)

20x: Az M110-et valamiért nem tűntettem fel, pedig korábban már megpillantottam 70/500L-ben. Az M31 felénk néző porsávja határeset, hogy jött. A párásodás erős volt. A látómező mérete 156'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M30 GH (Cap)

Elég déli fekvésű, nehezebb megtalálni, mint az M2-t vagy az M72-t, pedig nem halványabb náluk. Nem láttam sok részletet, nem bontottam fel.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M29 NY (Cyg)

20x: A gazdag csillagmező ellenére is nagyon feltűnő, látványos, bár nem áll sok csillagból. 50x: Téglalapot formál, a hat fényesebb csillag mellett van még egy-pár halvány. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M26 NY (Sct)

20x: Nehéz észrevenni, alig emelkedik ki a halványan derengő háttérből, ráadásul apró is. Távol esik mindentől. Nem bomlik, ugyanakkor nagyobb nagyításon alig tudtam megkülönböztetni a háttértől.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M24 CSF (Sgr)

Szabad szemmel is könnyen látszik, az M8-nál feltűnőbb. 20x: Megszámlálhatatlanul sok csillag, a háttér fénylése még többet sejtet. Éles körvonal. Egyszer jó lenne lerajzolni, bár a látómezőbe épphogy belefér.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M22 GH (Sgr)

Nagyon fényes, de jó délen fekszik. A Nyilas többi látnivalójához képest elszigetelt, szegényebb csillagkörnyezetének köszönhetően kiemelkedőbb, és nem is nehéz megtalálni, én pásztázás közben futottam bele.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M21 NY (Sgr)

20x: Az M8 és M20 mellett bukkantam rá, ezek könnyen el is vonják a figyelmet. Az M18-hoz hasonló látvány: közepes méretű és fényes, de a sűrű csillagmező elrejti.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M18 NY (Sgr)

20x: Az M17 és M24 között található. A sűrű csillagmező mögött nem annyira feltűnő, mint a másik kettő, de így is szemet szúr. Érdekes látvány, ha az ég szegényebb részén lenne, kiemelkedő objektum lenne.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M15 GH (Per)

100x: X alakúnak láttam. Grízes felszínű, a szélén néha előbukkan egy-egy halvány csillag. A gömbhalmazok között kifejezetten látványos, többször visszatértem hozzá.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M13 GH (Her)

50x: Legszélét már így is bontja. Feltűnő póklábak. 150T-vel 120x és 240x-on gyönyörű, pótolhatatlan látvány. Elnyúlt, a mag kivételével teljesen bontott.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M12 GH (Oph)

100x: Nagyon hasonló az M10-hez, és közel is van hozzá, ezért akár össze is lehet keverni őket. Fényes, nagy, sűrű. Látványos.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M10 GH (Oph)

100x: Nagy, fényes és tömör. Látványos objektum. A területen pásztázók figyelmét hamar felkelti az M12-vel együtt.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M5 GH (Ser)

100x: Szélén bomlik, hatágú csillag formájú, két fényes csomó középtájt. A látómező átmérője 24'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M3 GH (CVn)

60x: Olyan, mint az M13, de itt a nyúlványok és csomósodások kontrasztosabbak. Széle már bomlik. Őrimagyarósdon 114T-vel 100x-on átlagos megjelenésű, de fényes gömbhalmaznak láttam.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M2 GH (Aqr)

100x: Átlagos megjelenésű gömbhalmaz, valószínűleg ezért nem lészült róla rajz. A "heves" párásodás nehezítette a megfigyelést.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M1 DF (Tau)

Rák-köd. ~100x: Már nemcsak egy téglalap, a névadó olló is tisztán kivehető. Néhány kiálló szál gyönyörűen előtűnik annak ellenére, hogy az ég errefelé elég fényes az állatövi fénytől.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M8 DF, NGC 6530 NY (Sgr)

Lagúna-köd. 120x: ÉNy-re, a Lagúna-köd legfényesebb részénél látszik a Homokóra-köd egy D felé nyitott C betűként. A középső sötét sáv L alakú, három világító részre osztja a ködöt. Van egy negyedik folt is DK irányban, a látómező legfényesebb csillaga körül. A látómező mérete 20'. Ezt az objektumot az átlagosnál nehezebbnek találtam lerajzolni. A végeredménnyel nem voltam teljesen megelégedve, ezért másnap még egyszer megpróbálkoztam vele, ezúttal úgy, hogy bele is férjen a látómezőbe, de rondábbra sikerült.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M27 PL (Vul)

Súlyzó-köd. 50x, részletrajz: Halvány türkiz színű. Sok részletet fedeztem fel rajta, izgalmas látvány. Az ábrázolt látómező mérete 10-15' (távcsőbe nézve 48').

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7000, IC 5068, LBN 342/348/354/359 DF, LDN 933/935 SK, NGC 6997 NY (Cyg)

Észak-Amerika-köd. 20x: Az észlelést kb. 19:30-kor kezdtem (UT), de magát a ködöt csak 10 perc múlva vettem észre. Ez a harmadik alkalom, hogy láttam, és a második, hogy lerajzoltam. 20-szoros a legkisebb lehetséges nagyításom ezzel a műszerrel, így több látómezőnyi területet rajzoltam le. Az NGC 7000-ből 4x2,5 teliholdnyi részt láttam, a hivatalos mérete 5x5 telihold körüli. A Pelikán-köd a fotókon nem igazán hasonlít a madárra, itt viszont P vagy B alakú, ami a pelikán feje lenne. A ködöt kettéválasztja az LDN933 jelű sötét köd(így lesz a B betűből P). Tőle északra található egy épphogy bontott nyílthalmaz, azonban nem találtam róla semmi információt, a fotókon beleolvad a csillagokkal teli háttérbe, lehet hogy csak simán egy csillagsűrűsödés, ami csak a mi irányunkból látszik annak(tehát egy névtelen aszterizmus). Körülötte halvány derengés, az IC5068 jelű ködösség. A látómező 120' körüli lehet.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6992 DF (Cyg)

Keleti-fátyol-köd. 21x: Meglepően kontrasztos, sok részlet kivehető. A keleti fele már kevésbé szép. A látómező alsó felében kiszélesedik. Szálas szerkezete könnyen felismerhető. Az ég kivételesen jó volt. A látómező mérete 194' (42 mm GSO Super View).

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M45 NY (Tau)

Fiastyúk. 30x: A Merope-ködöt nem tudtam megkülönböztetni a párásodástól, mai napig nem tudom eldönteni, hogy láttam-e valaha. A látómező mérete 220', valamilyen okulárcsodával készülhetett a rajz.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

Cr 399 Ast (Vul)

Legkorábbi értelmezhető észlelésem. Igazán beállíthattam volna középre az objektumot, több csillag elcsúszott a rajzon. Jól bepárásodott minden. Az NGC 6802 valamiért nem tűnt fel. A látómező mérete 156' (20x nagyítás).

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M11 NY (Sct)

Vadkacsa-halmaz. 100x: Két csillagokban viszonylag szegényebb sáv keresztezi egymást a halmaz közepén. A látómező mérete 24'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6633 NY (Oph)

Hook kapitány-halmaz. 50x: Ennél a nagyításnál még kényelmesen megfigyelhető, nem esik szét. Viszonylag nagy halmaz, már 20x is bontja. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M103 NY (Cas)

Még 100x nagyítással is észlelhető halvány derengés a fényesebb tagok mögött, nagyon sűrű. Kevésbé látványos, mint a szomszédos NGC 457 (Bagoly-halmaz), de izgalmasabb volt észlelni. A látómező mérete 20'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7023 DF (Cep)

Írisz-köd. 50x: Nem könnyű észrevenni, ha nem tudjuk a csillagra pontos helyét, annyira halvány. Közel négyzet körvonalú, északi és déli felén egy-egy kisebb intenzitású sáv. A nyugati sarka halványabb. Kevesebb fényes csillag a látómezőben, mint a környéken, lehet, hogy ez a fotókon előtűnő sötét felhő miatt van. Az Írisz-köd ennek a megvilágított része. A látómező mérete 40'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M4 GH (Sco)

50x: Felületén a fényesebb csillagok elkülönülnek, grízes. Sajnos az alacsony horizont feletti magasság miatt nem volt könnyű először észrevenni. A VCSE 458/1900T-jével is megfigyeltem aznap, nyílthalmazszerű látványt nyújtott, nem tudtam volna valósághűen lerajzolni. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6992, NGC 6995 DF (Cyg)

Keleti-fátyol-köd. 20x nagyítás, 156' látómező. Ehhez anno nem tudtam értelmes leírást csatolni. A táborban viszonylag felkapott lett ez a rajz. Utóbbi észlelések alapján: könnyen kivehető szálas szerkezet, valahogy feltűnőbbnek érzékeltem, mint a fényesebb NGC 6960-ot.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6818 PL (Sgr)

Little Gem nebula (Apró drágakő-köd). 240x: Fényes, sokkal látványosabb, mint a közeli és alacsonyabb magnitúdóértéket képviselő 6822 (34x egy látómezőben), mégis kevésbé ismert. Kör alakú, nagyon kicsit megnyúlt közepe halványabb belül. A látómező mérete 10'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6826 PL (Cyg)

Pislogó-köd. 240x: Kerek, fényes maggal, két kicsi nyúlvánnyal. Az egyik a látómező tetejénél látható kettőscsillag irányába mutat, a másik vele ellentétesen. Jó átlátszóság. Két évig kerestem, eddig csak más távcsövében láttam. Segít a részletes térkép. Kézzel követtem, de ez ekkora műszernél még nem okozott nehézséget. A látómező mérete 10'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6960 DF (Cyg)

Boszorkányseprű-köd. 20x: Fényesebb és hosszabb, mint az NGC 6992, az 52 Cygni alapján könnyen beazonosítható. A szálas szerkezet könnyen észrevehető. A látómező mérete 156'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7000, IC 5070 DF, LDN 935 SK (Cyg)

Észak-Amerika-köd. 20x: Hatalmas, kérdőjel vagy fül formájú, inhomogén ködösség. Mellette halványan látszik a Pelikán-köd egy fényesebb sávja. A látómező mérete 156'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7023 DF (Cep)

Írisz-köd. 50x: Téglalap formájú, befelé fényesedik, de van két sötét sáv a belsejében, az egyik közvetlenül É-ra a középen látható csillagtól, és egy nagyobb a ködösség NY-i felén. Megfigyelhető még két fényesebb csomó is, a közepétől ÉNY, illetve ÉK felé kiindulva. A déli fele a felhőnek ennél homogénebb. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6826 PL (Cyg)

Pislogó-köd. 487x: A központi csillag nagyon fényes. A ködben megfigyelhető egy-két csomósodás. A látómező mérete 3-4' körüli.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M27 PL (Vul)

Súlyzó-köd. 100x: Az almacsutka/súlyzó formája már kis nagyításon egyértelmű, UHC szűrűvel jól látszik két halvány, nagyméretű lebeny. A köd déli része kicsit fényesebb. A látómező mérete 24'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 6992, NGC 6995 DF (Cyg)

20x: Könnyen kivehető szálas szerkezet. A látómező mérete 156'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M76 PL (Per)

Kis-súlyzó-köd. 120x: Olyan, mint a Súlyzó-köd, csak kisebb és a végei kevésbé szélesek. Nagy és látványos, hiába tartozik a Messier-lista leghalványabbikai közé. A látómező mérete 20'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7009 PL (Aqr)

Szaturnusz-köd. 240x: Kis nagyításon türkiz, bolyhos csillag. Alakja és mérete valóban hasonlít a Szaturnuszhoz. A Mű és Epszilon Aqr, valamint az M72 és M73 közelében található. A látómező mérete 10'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGc 6543 PL (Dra)

Macskaszem-köd. 240x: Már a keresőben is látszik, fényes PL. Kis nagyításnál kék csillag, könnyű és izgalmas feladat beazonosítani. Két nagy lebenyből áll, melyekből kiindul egy-egy további csomó K-NY irányba. A közepét még egy halvány derengés veszi körül. A látómező mérete 10'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7293 PL (Aqr)

Csiga-köd. 34x: Nagy, de halvány PL. Északi és déli ívei a legfényesebbek, nyugati és keleti pereme kifelé megynyúlt, háromszög alakúak, nyugati egy kicsit fényesebb. A keleti rész mintha folytatódna egy kicsit befelé is, a végén van egy kis fényes "félsziget", amely az északi ívhez kapcsolódik. A köd belseje sokkal halványabb, mint a peremei. A látómező mérete 102'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7293 PL (Aqr)

20x: Hatalmas, de halvány PL. Szűrő nélkül egy homogén ovál. A belseje halványabb, akárcsak az M57-nél, de itt sem teljesen sötét. ÉNY-DK irányba két kicsi lebeny nyúlik ki. Nem vot nehéz megtalálni, a Jupiter és a Formalhaut között pont félúton volt. A látómező mérete 156'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 5466 GH (Boo)

50x: Halvány, többnyire homogén. Kissé elnyúltnak láttam. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

Stephenson 1 NY (Lyr)

50x: Delta Lyr körül található, nagyon laza, és kevés csillagot tartalmaz, de még így is érdekes látvány. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M14 GH (Oph)

50x: Van benne több fényesebb csomó is, de különálló csillagok még nem. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M107 GH (Oph)

50x: Déli felén van két ellentétes irányú nyúlvány. Az előtérben látható egy 11 magnitúdós csillag. A halmazban van még néhány fel nem bontott csillagív. A látómező mérete 48'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

LDN 935 SK, NGC 7000 DF

Mexikói-öböl-köd. 48x: Déli része párhutamos sávokból áll. Északi része kevésbé sötét. Apró inhomogenitások, beharapások látahtók rajta. Halvány, de mérete miatt látványos. Nem számítottam ennyi részletre. A látómező mérete 65'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M51, NGC 5195 GX (CVn)

Örvény-köd. 48x: Látszik az őket összekötő ív, de a spirálkarok még nem kivehetőek, csupán enyhe kontrasztú csomókat tudtam megkülönböztetni. A látómező mérete 65'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M20 DF, B85 SK (Sgr)

Trifid-köd. 48x: Négy sáv is látszik benne. A fotókon megkülönböztethető reflexiós és az emisszió részt is elválasztja félig egy-egy sötét öböl Ny-ről és K-ről. A két felhő nem teljesen kör alakú. A látómező mérete 65'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

IC 1590 NY, NGC 281 DF (Cas)

Pacman-köd. 34x: Nagyobb, mint amekkorára számítottam. A sötét öböl a délnyugati felén részleteket mutat, nem csak egy sima beharapás. A ködösség se kör alakú, a széle csipkézett. Északra van még egy először nem látszódó, halvány tartománya. A Hubble-től ismerős Bok-globulát nem láttam. A látómező mérete 100'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M16 NY, IC 4703 DF (Ser)

Sas-köd. 150x: Két fényes lebeny, a nyugatiban található a halmaz, egy keseknyebb híd köti össze a köd többi részével (a sas nyaka?). A keleti rész hosszan elnyúlik É-D irányban, szerintem ez adja a sas szárnyait. Középen találhatóak a híres Teremtés oszlopai. A középső a legfeltűnőbb, a két fényes központi csillaghoz képest délre helyezkedik el. Keleti végétől kiindul egy sötét sáv É irányba, kiegészítve az oszlopot egy L betűvé. Még délebbre van még egy oszlop, ami a fotókon kontrasztosabb, de jóval kisebb, mint a középső nyúlvány, ezért később is vettem észre. Mintha háromszög alakú lenne, és az egyik csúcsa az előző oszlophoz csatlakozna, egy kicsit meg is nyúlik abba az irányba. A legnagyobb nyúlvány a középsőtől É irányban helyezkedik el, pont a két fényes csillag között, amelyek valamennyire nehezítik megpillantását. Nem is látszik teljes egészében, az L betű alapja fölött lebeg mindössze egy kis sötét, de a többieknél alacsonyabb kontrasztú darab. A látómező mérete 18'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 5466 GH (Boo)

120x: Közepesen halvány, nem láttam benne elkülönülő csillagokat. Közepén egyértelműen fényesebb, vannak benne kisebb inhomogenitások. A látómező mérete 20'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M97 PL (UMa)

Bagoly-köd. 120x: Enyhén kék színű, mint sok más PL. Középen a legfényesebb. Olyan, mintha a két szeme között lenne egy miniatűr M27. A látómező mérete 20'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7380 NY+DF (Cep)

Varázsló-köd. 48x: A nyílthalmaz már önmagában szép látvány. A köd háromszög alakú, déli oldala mindkét irányban túlnyúlik, elhajlik. Nevét süveg alakjáról kaphatta. Déli oldalától közvetlenül északra van egy vele párhuzamos, kis sötét sáv. Azt hittem, nehezebb lesz. A látómező mérete 65'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7538 DF (Cep)

Északi-lagúna-köd. 120x: Távoli objektum, ezért egész apró az ismertebb diffúz ködökhöz képest. Nyugati felén van egy fényesebb félkör, meg néhány halvány nyúlvány. Egy kettőscsillag ül a közepén. A látómező mérete 20'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

NGC 7635 DF (Cyg)

Buborék-köd. 48x, 120x: Nagyon halvány, hosszúkás, középen egy fényesebb résszel. ÉNy felé fényesebb, mint DK felé. Szerintem a legbelső fényes csomó magának a buboréknak egy része. Kis nagyításon az M52-vel együtt látszik, attól DNy-ra található. Az egész buborék ekkora műszerrel nem látszik, a mögötte lévő HII zónának is csak a fényesebb közepét tudtam megfigyelni. Nem könnyű objektum, a pontos hely ismeretében tudtam csak megtalálni, de utána már nem nehéz észrevenni egy 8-9 magnitúdós csillag körül, a Caldwell-lista is tartalmazza, bár ez a Barlang-köd után már nem feltétlenül jelenti, hogy látványos. A látómezőből 20' lett ábrázolva.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M17 NY+DF (Sgr)

Ómega-köd. 48x: Sok részletet tartalmaz, több kiálló nyúlványt is észre lehetett venni. Jóval nagyobb, mint az először feltűnő fényes hattyúforma. Ennek vége legyezőszerűen szétterül DK felé, és közrefogja egy félkör alakú halvány ív. A látómező mérete 65'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

IC 5146, VdB 147 DF, B168 SK, Cr 470 NY (Cyg)

Selyemgubó-köd. 34x: Halvány, de egyből észrevehető emissziós köd, benne a Cr 470 nyílthalmazzal. Láttam benne egy sötétebb lyukat, a központi csillagtól Ny irányba. A felhőtől ÉNy-re, a látómezőben lefelé található a VdB 147 reflexiós, és a B168 jelű hosszú sötét köd. Utóbbi az IC 5146-nál sokkal feltűnőbb, nem fér bele a látómezőbe. A reflexiós köd mellett látható még egy sötét folt. A látómező mérete 100'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

Maffei 1 GX, Czernik 11 NY (Cas)

120x: Egy halvány, elnyúlt folt néhány szintén halvány csillag mögött, amik egy keresztet formáznak (Czernik 11). Megtalálni izgalmas volt, a környékén sok érdekes köd és nyílthalmaz volt látható, melyek segítségével nem vesztem el a sűrű csillagmezőben, könnyen el lehetett navigálni. A látómező mérete 20'.

Tovább az észleléshez »
Kovács Marcell
0 hozzászólás

M42, M43 DF, Theta1 Ori, Theta2 Ori NY/Ast (Ori)

Nagy-Orion-köd. 120x: Kiteredt, fényes belseje részletes, nagyon sok kis inhomogenitás. Majdhogynem térhatású látvány, mintha hegységek és kanyonok szabdalnák egymást. A középső nagy sötét beharapás széle recézett. A Trapézium mögött egy nagyon enyhe sötétebb csík. Az M43 DK felé egy sötét sáv mögött túlnyúlik, de arra már nagyon halvány. A látómező mérete 20'.

Tovább az észleléshez »