A gyűjtemény célja

Amatőrcsillagászati megfigyeléseink valamilyen módon történő rögzítése több szempontból is fontos tevékenység, melynek évszázados hagyománya van.

Egyfelől hétköznapi eszközökkel végzett megfigyelés is hasznos adatokat szolgáltathat a tudomány számára. Amatőr asztrofotókon bármikor felbukkanhat egy nóva, vagy addig ismeretlen kisbolygó. Bizonyos területeken a mai napig az ilyen módon gyűjtött adatok játszanak meghatározó szerepet. Ilyen például a hosszú periódusú változócsillagok fénygörbéjének meghatározása, vagy a Nap látszó közelségében történő üstökösfelfedezések.

Másfelől az észleléseink megosztása elősegíti az amatőrök közti tapasztalatcserét. Könnyen megtudhatjuk, hogy egy adott objektumtól mit várhatunk különböző műszerekkel változatos körülmények mellett, illetve tippeket is kaphatunk a későbbiekben végzendő megfigyelésekhez.

Gondoljunk azonban magunkra is! A látottak megörökítése az észlelést végző személy számára a leghasznosabb. A távcső által alkotott kép egy komplex vizuális élmény, amelynek befogadását megkönnyíti, hatékonyabbá teszi annak különböző módokon történő vizsgálata. Szöveges leírások vagy rajzok készítése során szinte rá vagyunk kényszerítve, hogy minden részletet megfigyeljünk. Hosszú idő elteltével a látás egyszerre rutinná és fejleszthető képességgé változik. Egy vizuális észlelő számára talán nincs is nagyobb élmény, mint egy korábban elképzelhetetlennek tartott objektum, vagy annak egy részletének észrevétele. Az élmény pedig akkor az igazi, ha van kivel megosztani!