Egy korszerű észlelésfeltöltő

Az amatőrcsillagászat fizetés és tiszteletdíj nélkül végzett csillagászat. Egy-egy mélyég-objektum vagy üstökös megtekintése, látványának, alakjának, részleteinek megtekintése például morfológiai vizsgálatnak számít. Ki sportként, ki kikapcsolódásként, ki élvezetből nézegeti az égitesteket különbző távcsövekkel, vagy éppen le is fotózza őket.

A csillagászat régi és folyamatosan fennálló problémája a keletkező adatok olyan tárolása, ami sokaknak – lehetőleg mindenkinek – hozzáférhető, könnyen kereshető, felhasználható. Az amatőrcsillagászatban egyes észlelések később tudományos célokra hasznosítva lesznek, pl. változócsillagászati megfigyelések, meteormegfigyelések stb. Ezeket másképp kell tárolni, mint a leíró jellegű észleléseket. Leíró jellegűek pl. a mélyég-objektumok, üstökösök, bolygók, holdkráterek kinézetének, szín- és fényességviszonyainak, látható jellegzetességeinek szöveges, rajzos vagy fotografikus megörökítése. Sokszor vagyunk kíváncsiak arra, a másik mit lát a távcsövével, mennyi részletet, milyen halvány objektumot, hogyan tud megörökíteni egy-egy jellegzetességet. Érdekes számunkra, melyik távcsővel egy adott égitest hogyan néz ki, és ugyanolyan műszerrel ki milyen eltérésekkel észlel.

Ugyancsak érdekes megőrzni az észleléseket az utókornak, mutatni amatőrcsillagászati aktivitásunkat, és inspirálni egymást a jelenben további megfigyeléseket végezni, az időt hasznosan eltölteni.

Magyarországon és külföldön is több adatbázis létezik, némelyik általános, más csak bizonyos fajta észlelésekre koncentrál. (Ilyen pl. hazánkban az MCSE észlelésfeltöltője vagy a MAFE észlelőrétje.) Ezek összekapcsolása elméletben, technikailag lehetséges. Minket az inspirált a saját adatbázisunk létrehozására, hogy a legkorszerűbb és a kor igényeinek megfelelő kinézettel (design-nal) és kereshetőséggel, könnyű feltöltéssel bíró adatbázisunk legyen.

Minden kedves tagtársunknak és barátunknak figyelmébe ajánljuk észlelési adatbázisunkat, ahová feltölthetik saját észleléseiket, legyen az szöveges, rajzos vagy fotografikus megfigyelés. Az eszleles.hu használatának feltétele csak egy ingyenes regisztráció. Az adatbázisba mindenki feltöltheti észlelését, és megnézheti a másét, összehasonlításokat tehet.

A VEGA észlelőrovatait is a jövőben erre az oldalra alapozva kívánjuk összeállítani.

A regisztráció után lehetőség van – de nem kötelező! - rövid bemutatkozást és elérhetőséget (pl. E-mail címet, facebook oldalt stb) megadni. Fel lehet iratkozni hírlevélre is.

Az eszleles.hu nem üresen indul. Máris több mint 700 észlelést tartalmaz – elsősorban mélyégészlelést -, amik a VEGA korábbi számaiban jelentek meg, vagy amiket a VCSE-hez eljutattak a megelező években. A legtöbb észlelés Varga Györgytől származik eddig.. Hasznos negatív észleléseket is fel lehet tölteni, pl. ha jó égen egy nyílthalmaz nem látszik egy adott műszerrel. Az adatbázis előnye, hogy míg a VEGA számait ugyan élvezettel lehet lapozgatni kézbe véve a régi lapszámokat vagy a neten olvasgatva, ott mégis számról számra elszórva találhatók meg az észlelések itt-ott. Az adatbázisban viszont egyszerre látjuk őket, így kevesebb munkával több észlelés van egyszerre a szemünk előtt.

Az adatbázis természetesen hasznos lehet célpontok válogatására is, ha valaki szeretné tudni, mit lenne érdemes a saját távcsövével megfigyelni. Például lehetséges a saját távcsövünkkel egyező, vagy ahhoz hasonló átmérőjű, fényerejű távcsővel m egfigyelt objektumokat eőkeresni, és aztán azokat magunk is megfigyelhetjük.

Reméljük, barátaink, tagtársiank, amatőrcsillaász ismerőseink hasznosnak és használhatónak találják az adatbázist, és a jövőben használni is fogják, mind észlelések feltöltése, mind korábbi észlelések tanulmányozása szempontjából.

Legújabb feltöltések

Ágoston Zsolt
0 hozzászólás

NGC 4631 és NGC 4656 - Bálna-galaxis és Pajszer-galaxis

2024. május 10-11-én, a VCSE Őrimagyarósdon megrendezett észlelőhétvégéjén készült felvételem a Vadászebek csillagképben található, NGC 4631 katalógusszámú Bálna-galaxisról, és az NGC 4565 katalógusszámú Pajszer-galaxisról. A felvétel tetején a Bálna-galaxist láthatjuk, élével felénk fordulva. A galaxis nagy része kék színű, magja sárgás. Hosszanti irányban porsávok szabdalják, bal fele rövidebb és szélesebb, jobb oldala elnyúlt és vékony, így valóban hasonlít egy hosszúszárnyú bálnára. Bal oldalán mintha még a mellúszói is látszanának. A galaxist halvány haló veszi körül, illetve a csillagváros fölött még megfigyelhető az NGC 4624 is. A kép bal alsó részén láthatjuk a Pajszer-galaxist, amit hívnak még Hokiütő-galaxisnak is. Nevét jellegzetes formájának köszönheti, mivel egy hosszúkás "nyélhez" csatlakozik egy rövid, kampós terület. A Nyél lefele haladva lassan elhalványul, fölfelé haladva viszont még a kampós régiót elhagyva is folytatódik halványan. Az NGC 4631-et William Herschel fedezte fel a küllős spirálgalaxist, 30 millió fényévre van tőlünk. Az NGC 4656 szintén küllős spirálgalaxis, de a Bálna-galaxis gravitációja eltorzította. Szintén 30 millió fényévre található tőlünk.

Tovább az észleléshez »
Schmall Rafael
0 hozzászólás

Csillagpark Fun

Kivételesen tiszta és sötét ég alól készült felvétel egyfajta gyakorlás, frissítés is teszt volt egyben. Általában Star Adventurerrel készülnek a fotók, de az elromlott sajnos ezért egy mechanikus óraművel gyűltek a nyersek, melyeknél a csillagok pontszerűek voltak. Mind az előtér, mind a háttér stackelt, ráadásul voltak használva darkok is, illetve a csillagos égi háttérnél Siril programmal sokkal hatékonyabban lehetett feldolgozni a Tejutat, annak színeket adni. Mivel a Sirilben van gradiens levonás, ezért azt használtam, ám ezzel meg könnyen át lehet esni a ló túloldalára, hogy mintha nem lenne légkör. A helyzetet bonyolítja az is, hogy a fák már magasak, ezáltal "hirtelen" emelkedik a Tejút, nincs az a klasszikus légköri átmenet.

Tovább az észleléshez »
Schmall Rafael
0 hozzászólás

Holdrészlet - Tycho és Clavius

Érdekesmód a Tycho pont nem ennél a fázisnál a leglátványosabb, sőt talán inkább teliholdkor a legszebb, akárcsak a Kopernikusz. Mindkettő kráternél sugarak terünek szét minden irányban, ahogyan az ősidőben a becsapódás átütötte a sötétebb lávatengert, felszínre hozva a világosabb anyagot. Ezzel ellentétben a Clavius inkább akkor látványos, amikor a terminátor a közelben van.

Tovább az észleléshez »
Schmall Rafael
0 hozzászólás

Holdrészlet - Archimédész Appennin

Az Apolló 15 leszállóhelye kilóg a képből. A cél a kráterhármas megörökítése volt kompozícióban az Appennin hegységgel. Mivel itt magasabban van a Nap, ezért laposabbaknak látszódnak a kráterek és a felszín sem olyan plasztikus. Eme harmadik képnél már eléggé rossz volt a nyugodtság, mely fokozatosan romlott el az éjszaka előrehaladtával.

Tovább az észleléshez »

Friss hozzászólások

Kelemen Tamás - 2024-05-11 00:39:50

És csak most jön az újabb hullám. Szerintem sok évtizede nem volt hasonló:D

Misi Róbert - 2024-05-03 10:10:21

Szia Viki! A "zöldes-kékes árnyalatok" az Antlia 3nm-es OIII szűrővel készült expókhoz vannak rendelve!

Fröhlich Viktória - 2024-03-28 11:44:26

Szia! A zöldes-kékes árnyalatokat melyik szűrőhöz rendelted?
Nagyon érdekes az a felfele irányuló anyagcsóva (eddig más képeken nem is láttam), lehet, hogy a pulzár volt kísérőcsillaga rongyolt ott át a táguló ködön.?

Makár Dávid - 2024-03-01 14:27:39

Nagyon jól rajzol ez az apo


Hírek

VEGA észlelések feltöltve

2021-05-20

A VEGA a Vega Csillagászati egyesület folyóirata, amelyben évtizedek óta publikálva vannak az amatőrcsillagászati megfigyelések. Ezeket összegyűjtve, rendezett formában elérhetővé tettük weboldalunkon.

A VEGA-ban közel 30 évre visszamenőleg találhatunk amatőrcsillagász megfigyeléseket. Most végre lehetőség nyílik hosszú idő távlatából újraolvasni egy-egy adott csillaghalmaz, üstökös, vagy épp nóva megfigyelést. Érdekes lehet felfedezni, az idő folyamán milyen változások látszanak - akár a természet változása, akár a távcsövek, eszközök fejlődése miatt.


Elindult az észlelésfeltöltő!

2021-05-19

A Vega Csillagászati Egyesület elindította a saját észlelésfeltöltőjét, nem csak a tagjainak. Bárki ingyenesen regisztrálhat, és feltöltheti akár képes, akár szöveges észleléseit, asztrofotóit. Célunk, hogy hosszútávra és szervezetten, kereshető formában megőrizzük a magyar amatőrcsillagász társadalom hosszú évek alatt gyűjtött megfigyeléseit.

Folyamatosan fejlesztjük az oldalt.
Az oldalon szabadidőnkben, bármilyen profit nélkül dolgozunk, de a terveink listája hosszú. Ahogy időnk engedi, egyre több funkcióval szeretnénk ellátni oldalunk (amatőr)csillagász társaink örömére