Bemutatkozás
2001-ben, Pápán születtem. Budapesten tanulok az ELTE fizika alapképzésén csillagász szakiránnyal. Az egyetem mellett a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban kutatok. Kisgyerekkorom óta elbűvöl a csillagászat, 2019 óta amatőrködöm. Fő műszerem egy 200/1200-as Dobson, amit néha kiegészítek 8x40-es binokuláros, vagy szabadszemes, illetve (igen kezdő) fotografikus megfigyelésekkel.

Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

NGC 281

Halvány, de nagyon érdekes formájú köd - ugyan a PacMan elnevezést nem értem. A nyugati oldalon remekül látszik egy sötétköd nyúlványának helye, ez a rész talán még az égi háttérnél is sötétebb. A ködben több csillag is ragyog, ezek körül érzékelhető némi fényesedés, mégis, a legfényesebb a köd északi széle.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M57 PL

Most sikerült igazán pontosan megörökíteni az objektumot, annak minden részletével és szépségével együtt. Látszik némi fénylés a gyűrűn belülről, ami mindenképpen világosabb az égi háttérnél. A gyűrű nem teljesen ovális, a hosszanti oldala mentén kicsúcsosodik. A központi csillagot nem lehetett látni.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M8 DF+NY

Hatalmas ködösség és gyönyörű nyílthalmaz, együtt pont kitöltik a látómezőt. A köd nem egybefüggő, hanem különböző alakú és fényességű lebenyekből áll. A ködösség előtt is több csillag látszik. Fodrozódó, sodró, megkapó látvány, amely sok részletet felfed, és kifejezetten egyedi.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M22 GH

Gyönyörű, hatalmas gömbhalmaz a Nyilasban. Szépen tagjaira bomlik, rengeteg benne a csodaszép csillaglánc, csoportosulás. Temérdek, hasonló fényességű csillagból áll, igazán megkapó látvány. Magrégió csak nehezen különíthető el, nincs egyértelmű sűrűsödés, a teljes halmaz csillag- és fényességeloszlása kifejezetten homogén.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M28 GH

Apró gömbhalmaz a Nyilasban, bontani sajnos nem sikerül, bár lehet, hogy ez inkább a párás, vastag légrétegeknek tudható be. Egyértelmű magrégió különíthető el, amely szinte csillagszerű. Ezen túl a fényessége homogén, a széleinél hirtelen vág le. A halmaz nagyon kerek, fényessége (külön-külön vizsgálva) a magrégión belül és kívül is homogén.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M34 NY

Újra meglátogattam ezt a nyílthalmazt, ezúttal ésszerű(bb?) nagyítást alkalmazva. Gyönyörű, egyből szembetűnő a gazdag, hatalmas spirálforma, mintha egy ködösség nélküli galaxist néznék. Sok csillagával jól elkülönül az égi háttértől. Így másodjára egészen megszerettem.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M76 PL

Rettentő érdekes planetáris. hasonlít ugyan némileg az M27-re, de annál sokkal szögletesebb, közepe szinte téglalap alakú. Néhány pillanatra a halvány, félkört formázó oldalsó lebenyek is feltűnnek. Mindkét lebeny szabályos, de mintha egy rés választaná el őket a központi téglalaptól, mely utóbbi nyugati fele jelentősen fényesebb.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

NGC 7008

Méltón lett a Magzat-köd a tábor egyik legnagyobb látványossága. Szűrő nélkül is csodálatos formákat, fodrozódást, részleteket mutat a köd. Minél tovább figyelem, annál több ködösség tűnik fel. A magzat forma nagy nagyításon teljesen egyértelmű, tökéletesen kivehető. Kisebb nagyításon inkább egy teli nyolcasra/végtelen jelre hasonlított, melynek az egyik lebenye fényesebb a másiknál. Gyönyörű objektum!

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

NGC 7510

Egyenlő oldalú háromszöget formázó, kompakt nyílthalmaz. Engem leginkább egy imádkozó sáska fejére emlékeztet a csillagok elrendezése. Négy csillaga kifejezetten fényes, a többi halványabb. Utóbbiak egymást közt nem mutatnak nagy fényességkülönbséget. A csillagok jelentős része a háromszög keleti és nyugati csúcsaihoz összpontosul, a háromszög belsejében csak kevés található.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

C/2017 K2 Pan-STARRS

Kisebb üstökös teljesen kerek kómával és egy igen halvány, vékony csóvával, ami csak a kiemelkedő átlátszóságú pillanatokban válik láthatóvá. A kóma a csóvával ellentétes oldalon fényesebb, esernyőszerű, néha pedig feltűnik egy nagyon diffúz mag is. Péter Attila lézeres vezetésével egyszerre 5-6 távcső fordult felé a táborban, élvezet volt nézni az érdeklődők kígyózó sorait.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M10 GH

Szinte tökéletesen kerek, szabályos gömbhalmaz. Fényessége is rendkívül egyenletesen csökken a szélek felé haladva, magrégió nem különül el. A csillagok eloszlása is feltűnően homogén, a legtöbb tagot sikeresen bontja a távcső. A háttér inkább grízes, mint ködös.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M12 GH

Egyáltalán nem kerek, inkább szögletes, szinte egy lapos x-re emlékeztet. Néhány tiszta, rezzenéstelen pillanatban felragyog ugyan egy-egy csillag, de összességében nem sikerül felbontani a halmazt, a legtöbb helyen az észlelés végéig ködös marad. Valamiért az M107-re emlékeztet, bár kistestvérénél jobban tetszik.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M52 NY

Jellegzetes, könnyen megtalálható, viszonylag gazdag nyílthalmaz. A csoport közepe üres, viszonylag nagy területen hiányoznak a csillagok, ezt az űrt láncot alkotva fogják közre a halmaztagok. A középső régiótól távolodva is több szép csillaglánc, -gyűrű fedezhető fel.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M103 NY

Háromszög, karácsonyfa, A-betű, és még sorolhatnám, hányféle alakzat, forma látható bele ebbe az objektumba. Közepesen gazdag halmaz megkapó csillagmezőben, ÉD irányban megnyúlva. Három legfényesebb csillaga egyenlő szárú háromszöget formál. A VEGA'22 tábor alatt megtartott rajzos workshop során rengeteg rajz készült róla, igen népszerű célponttá vált a hét során.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M29 NY

Kis kiterjedésű, néhány csillag alkotta nyílthalmaz. Alakja nagyon jellegzetes, a környező sűrű csillagmezőben is könnyen felismerhető, egyesek szerint egy gyárkéményre hasonlít. A halmaz csillagai kivétel nélkül fényesek, és környezetük is igen megkapó. Viszonylag kis mérete ellenére rendkívül könnyen kereshető.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M97 PL

Halvány, de igen jellegzetes planetáris köd. A remek trahütteni ég alól nekem szűrő nélkül tetszett legjobban a látvány. Szépen látszik a bagoly mindkét szeme. Bár a nyugati valamivel halványabb, mindkettő jól elkülönül az égi háttértől. Ugyanez igaz a köd többi, fényesebb részére is, a kelet felé eső részek egyértelműen fényesebbek a nyugatiaknál.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

NGC 4565

Eszméletlenül gyönyörű galaxis, a látómező több, mint harmadán húzódik keresztül. Sok részlet megfigyelhető: a központi dudor rendkívül fényes, egyik fele kicsit kisebb, mert nem tökéletesen éléről látunk rá a galaxisra. Ugyanez igaz a galaxis korongjára is, egyik oldala valamivel vaskosabb, fényesebb a másiknál. A galaxison végighúzódó porsáv egyértelműen kivehető, elkülönül az égi háttértől, feltűnő része az összképnek. A kelet felé elhúzódó korongrészlet valamivel hosszabb a nyugatinál. Igazán megkapó látvány!

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M65 GX, M66 GX

Nagyon szép páros, egy élmény őket egy látómezőben látni. Az M65 elnyúltabb, szivar alakú, magja a nyugati részére tolódott, kifejezetten fényes. Az M66 ezzel szemben ovális alakot mutat, néhány jobb pillanatban mintha spirálkarokat is ki lehetne venni. Magja ennek is fényes és jól elkülönülő. Minél tovább figyelem őket, annál jobban betöltik a látómezőt és annál feltűnőbbek lesznek a köztük levő különbségek.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M107 GH

Apró, halvány gömbhalmaz. A környező csillagmező gazdag, szép csillagláncokkal. A halmaz maga inkább mutat egy galaxiséhoz hasonló képet. A közepe, illetve az északi és déli szélei fényesebbek az átlagnál, ezzel bogárszerű alakot adva a halmaznak. Csillagot sajnos egyet sem sikerült felbontani.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M53 GH

Nagyon érdekes halmaz. Kicsi, de fényes. Egyértelműen elkülönül egy magrégió, melynek csillagai rendkívül fényesek. A külső részeket azonban alig lehet csillagokra bontani, csak néhány látszik külön. A halmaz egészen gömbszimmetrikus, bár körvonalai néhány más halmazhoz hasonlóan egy virág alakját kölcsönzik neki.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M3 GH

Igen szép és nagy kiterjedésű gömbhalmaz, a nagyítás is rendkívül jól áll neki. Hasonlít az M15-re, de annál valamivel kisebb. Fényességprofilja szinte tökéletesen lineáris, egyenletesen csökken kifelé haladva. A csillagok eloszlása is kifejezetten egyenletes, nehezen különíthető el magrégió. A külső területeken azért feltűnik pár fényes csillaglánc. A legkülső területek szabálytalan alakja egy virág formáját kölcsönzik neki.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M40 DS

Sajnos az éjszaka semmi másra nem volt jó, mint nyílthalmazokat, kettősöket nézni, azokat is leginkább észak felé, így nem sok elérhető célpont maradt. Az M40 csillagai a környező csillagokhoz képest viszonylag halványak. Egyértelmű fényességkülönbség látható a pár nyugati tagja javára.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Lambert

Közös egyesületi észlelés alkalmával gondoltam, hogy míg Bánfalvi Péter elkalauzol minket az egyesületi csillagda kivetített képén, én saját távcsövemen keresztül (is) fogom követni az eseményeket. Miközben hallgattam az előadást, nézegettem a holdbéli tájakat, célpontot is kerestem aznapra. Ez lett a Lambert-kráter, mely egy fiatalos kinézetű, 30 km átmérőjű kráter a Mare Imbrium déli részén. Épp a terminátoron tartózkodott, keleti falának csak a legteteje látszott ki az árnyékból. A külső kráterfal lépcsőzetes, teraszos, a rossz seeing ellenére is sok apró részlettel. Környezetében rengeteg a vetődés, gyűrődés, melyek szinte mind erről a kráterről indulnak ki, így olyan hatást keltve, mintha a becsapódás egy hatalmas "X" kellős közepébe történt volna. Ami engem azonban legjobban megkapott, az az a temérdek árnyalat, ami most látszik; árnyék és árnyék közt is jelentős különbségeket lehet megfigyelni.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

A Hold színei

Sosem gondoltam volna, hogy a Hold színei érzékelhetők szabad szemmel! Néhány kráter lerajzolása után úgy gondoltam, még csodálom kicsit égi kísérőnket, így betettem egy kisebb nagyítást adó okulárt a távcsőbe, hogy a teljes korong beleférjen a látómezőbe. Tökéletes éjszaka volt, rezzenéstelen légkörrel, pára és egyéb zavaró tényezők nélkül. Nem használtam holdszűrőt, és milyen jól tettem! Hihetetlen látvány tárult elém, kékes és barnás területek sokaságát láttam meg. Annyira nem számítottam rá, megmutattam több családtagnak, de ők is látták a színeket, így már elhittem, hogy valós jelenséget érzékelek. A kékes árnyalatok inkább a sötét mare-területeken jelentkeztek, míg a barnák kb. egyenletesen voltak elosztva. Mindenképpen a kékek voltak könnyebben észrevehetők, a barnák csak hosszabb nézelődés után tűntek fel. Végül a legsikeresebb technikának az mutatkozott, ha nem konkrétan a Holdra, hanem "mögé" néztem, mint aki csak gondolataiba merülve bámul. Így, bár nem volt semmi éles fókuszban, a színek szinte azonnal feltűntek. Annyira különleges alkalomnak gondoltam, muszáj volt rajzot is készítenem. Hozzávetőlegesen felrajzoltam a jelentősebb alakzatokat, fényes krátersávokat, a fázist, aztán bejelöltem, hol és milyen erős színeződést látok. Sajnos a kidolgozott rajz túlszaturált lett, ennyire nem volt szembeszökő a jelenség, sem erőteljesek a színek, így a technikán mindenképp javítani kell még. A színek árnyalatát viszont szerintem sikerült helyesen visszaadni. Ennek ellenére egy érdekes élményen, és első próbálkozásra szerintem nem túl rosszul sikerült észlelésen vagyok túl, ami mindenképp sokáig emlékezetes marad.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Liebig

A Mare Humorum nyugati felén fekvő, 37 km átmérőjű Liebig remek látványt nyújtott a mai ég alól. Hónapok óta nem volt ennyire szikrázóan derült, minden észlelhető részlet látszott a Holdfelszínen. A kivételes körülményekkel megsegítve rengeteget időztem a kráternél, ugyanis rengeteg érdekesség volt megfigyelhető a környezetében. Azonnal feltűnő két kisebb parazitakráter, illetve egy nagyobb, teljesen árnyékba burkolódzó terület az északkeleti krátersáncon túl. A krátereket romos dűlők, finoman emelkedő kráterfalak kötik össze, míg a tőlük nyugatra található területek jelentősen világosabbak. A Liebig kráterfalai simák, árnyéka szinte kígyózik, belseje sima, lapos.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Marius

Egy tökéletes este remek lezárása. Bár a 10/10-es seeinget ekkorra felváltotta némi fuvallat, még mindig szinte rezzenéstelen holdbéli táj tárult elém. Feltűnően gyönyörű volt a 41 km átmérőjű Marius kráter vidéke. A kráter maga sima falú és aljzatú, fiatal megjelenésű, bár központi kiemelkedést nem láttam. Az igazi csemegét azonban a kráteren keresztülfutó hegysánc adja. É-D-i irányban fut, egy kb. 10 km átmérőjű, fiatal kráter mellett kezdődik, majd egy ugyanilyenbe futva ér véget. Közben több sánc, domb és vetődés tarkítja, rendkívül változatosak az ezek által vetett árnyékok. A déli kis kráter mellett megfigyelhető a Rima Marius is, mely sajnos nem fért már rá az észlelőlapra, de mindenképpen megér majd még egy felkeresést és egy rajzot, mivel remek látványt nyújt a tekergőző rianás.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

vdB 1 RF

\\ Újrascannelés! \\ Könnyen kereshető, de nehezebben látható, tetszetős kis reflexiós köd. Szűrő nélkül alig-alig látszik de UHC szűrőt alkalmazva idővel rengeteg részlet feltárul, érdemes rajta sokat időzni! Nem csak a fő csillagcsoport, hanem más LM-beli csillagok körül is látszik ködösség. A fő köd tágabb környezetben, 20 perc szemlélődés után már egy háttérfénylés is láthatóvá vált, egy kb. 10"-es ellipszis alakú területen. A fő ködösség a két alsó, keleti csillag körül fényesebb, a két fenti/nyugati csillagnál a kiterjedése a nagyobb. A két párost egy görbült híd is összeköti. Remek érzés volt, ahogy percről percre tárultak fel kis ködrészletek, egyre többet lehetett látni az objektumból. Emlékezetes évnyitó észlelés marad! Az észlelés megegyezik a https://eszleles.hu/melyeg/996 címen találhatóval, azonban újra bescanneltem a rajzot egy jobb felbontású, újabb scannerrel, amivel már nem veszett el az a néhány finom részlet, amit eddig hiányoltam.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M38 NY

Méretben az M37-hez és M36-hoz képest kisebb, megjelenésben inkább az M37-hez hasonlító, sűrű, de kis fényességű csillagokból álló halmaz. Közepén lyuk tátong, a teljes halmaz méretéhez képest elég nagy területen egy csillag sem tűnik fel. Tágabb környezete társaihoz hasonlóan csillagos, bár nem olyan kiemelkedően, mint az M37-é.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M36 NY

Az M37-hez képest jóval kevesebb, de szignifikánsan fényesebb csillagokból álló, laza halmaz, társánál szerényebb csillagmezőben. Keresőben együtt látszik az M38-cal, így is remek látványt nyújtanak. Központi vidéket nehezen, de talán ki lehet jelölni. A halmaz egésze kb. szimmetrikusnak nevezhető. Sok a szép, fényes lánc a halmazon belül és környezetében is.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M37 NY

Rengeteg csillagból álló nyílthalmaz! Bár a csillagai nem túl fényesek, az összhatás megkapó. A keresőben épp belefér egy látómezőbe az M36-tal. A környező csillagmező a LM-n túl is rendkívül gazdag. A halmazban elég jól elkülöníthető egy központi régió, ahol olyan sűrűn helyezkednek el a csillagok, hogy füstösnek, szinte ködösnek tűnik. Sok a szép csillaglánc, mintha a halmaz karjai nyúlnának ki. Engem néha egy spirálgalaxisra emlékeztet.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

vdB1 RF

Könnyen kereshető, de nehezebben látható, tetszetős kis reflexiós köd. Szűrő nélkül alig-alig látszik de UHC szűrőt alkalmazva idővel rengeteg részlet feltárul, érdemes rajta sokat időzni! Nem csak a fő csillagcsoport, hanem más LM-beli csillagok körül is látszik ködösség. A fő köd tágabb környezetben, 20 perc szemlélődés után már egy háttérfénylés is láthatóvá vált, egy kb. 10"-es ellipszis alakú területen. A fő ködösség a két alsó, keleti csillag körül fényesebb, a két fenti/nyugati csillagnál a kiterjedése a nagyobb. A két párost egy görbült híd is összeköti. Remek érzés volt, ahogy percről percre tárultak fel kis ködrészletek, egyre többet lehetett látni az objektumból. Emlékezetes évnyitó észlelés marad!

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M44 NY

Ezt a mélyég-objektumot majdnem annyiféleképpen nevezik, ahány fényesebb csillagot a halmaz tartalmaz. :D A csillaghalmaz laza szerkezetű, némely nyílthalmazhoz képest kevés, de fényes csillagból áll, már szabadszemmel is könnyedén meg lehetett pillantani a hajnali égen. A környéken több szép csillagláncot is felfedezni. Összességében megkapó összhatású

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M35 NY

Hatalmas, gyönyörű halmaz, rengeteg csillaggal. Bár a csillagok nem túl gömbszimmetrikusan helyezkednek el, mindegyikük fényes, és mivel rengeteg van belőlük, az objektum kellően kis nagyításokon akár gömbhalmaznak is tűnhetne. A halmaz közepén van némi sűrűsödés, de nem lehet magrégiót elkülöníteni. A középponttól távolabb látszik néhány igen szép csillaglánc, ezek közül is a DDNy-i a legszembetűnőbb. A csoport csillagainak egymáshoz viszonyított fényessége leheletnyileg tér csak el, a halmaz e téren kifejezetten homogén. A környező csillagmező is viszonylag gazdag.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M78 RF

Kis reflexiós köd az Orionban, viszont több részlet is szépen látszik az ekkor kristálytiszta ég alól. A köd alakja leginkább egy medúzáéhoz hasonlítható, déli oldala egyértelműen fényesebb, majd észak felé folyamatosan halványul. Igaz ez a köd külső kerületétől befelé haladva is. A középrész elég halovány ahhoz, hogy egy kis szál is megpillantható legyen É-D-i irányban a ködösség közepén. Minél tovább nézem, ez a rész annál kontrasztosabb. A köd közepén két, a környező mezőhöz képest is viszonylag fényes csillag csücsül, mint az ikrek a bölcsőben. Amilyen kicsi, olyan szép összhatású kis objektum, véleményem szerint méltánytalanul alulészlelt.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M77 GX

Fényesebb spirálgalaxis a Cet csillagképben. Ennek ellenére formája elliptikus marad. Magja erős, jól kivehető és elkülönülő, azonban kevés szerkezet figyelhető csak meg. Az ellipszis alsó fele egyértelműen világosabb a túloldalnál, talán egy spirálkart is sejteni lehet benne. Nagyobb nagyításon Plössl okulárral sokat veszít a fényerejéből.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
2 hozzászólás

67/P Churyumov-Gerasimenko

Kisebb, de fényes, könnyen megtalálható üstökös. A magja egészen diffúz, DC=2. Kómája kerek, diffúz, a maghoz képest nagy kiterjedésű. A csóvát kb. 15' hosszan lehet látni, jól elkülönül az égi háttértől. Színt ilyen kis távcsőben nem mutat, azonban sikerült jókor megfigyelni, mivel a körülötte lévő fényes csillagok szinte tökéletes hatszöget formálnak, melynek épp a közepén látható most az üstökös.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

C/2021 A1 (Leonard)

Gyönyörű üstökös! Elsőre csak a magot pillantottam meg, aztán minél tovább néztem, annál inkább elkezdett kirajzolódni a vékony, hosszú csóva is. Uralta a látómezőt, még úgy is, hogy nem volt magasabban 20-25 foknál. Magja kicsit elliptikus, felfedezhető egy csillagszerű csomósodás. Körülötte a kóma kiterjedt, a magtól eltekintve fényessége kifelé haladva egyenletesen csökken, majd beleveszik az égi háttérbe; DC=4. A kóma átmérője kb. 9', folyamatosan megy át a csóvába. A mag és a csóva közt egy, a csóvánál fényesebb, háromszög alakú rész is észlelhető. Az üstökös anyaga PA 350° irányban elvékonyodik és körülbelül 35' hosszú, nagyon diffúz, viszonylag vékony és a kómához képest halvány csóvát formál. Színt nem mutat, azonban a méretével és fényességével tökéletesen kompenzál, nagy élmény volt észlelni.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
2 hozzászólás

NGC 6543

Hosszú keresés után, de megvan! Egyértelműen a színéről ismerhető fel, ami gyönyörűen látszik már első pillantásra is. Világoskék, zöldes- és némi ciánkékes beütéssel. Struktúra is felfedezhető, a karimája, külső gyűrűje egyértelműen fényesebb a belső részeknél, a keleti oldalon pedig egy szál is feltűnik, amint az objektum közepe felé mutat. Ezen felül az ovális fő struktúrán kívül is látszik anyagfelhő, halvány, háromszögletű csúcsokként tűnnek fel a K-Ny tengely mentén. Érezhető, miért adták neki a Macskaszem-köd nevet. :)

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M51 GX

Kifejezetten szépen hozza a távcső, bár igen alacsonyan jár. A két galaxismag tökéletesen kivehető, a galaxisok komplett méreteivel arányosak. Az összekötő híd nem egyértelmű, csak sejlik, viszont a fő galaxisban EL-sal szépen látszik egy fényesebb spirálkar kelet felé.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M71 GH

Az őrimagyarósdi párás éjjel után itt végre nem babrált ki velem (annyira) a légkör. Több csillagot bontott, és előjött a gömbhalmaz aszimmetrikus alakja is, bár még némi ködösséggel kísérve. A fényességcsökkenés belülről kb. egyenletes. Nagyobb nagyítással sikerül ugyan több csillagot bontani, de jelentősen veszít a fényességéből. A halmaz K-Ny irányban némileg elnyúlt, de néhány más helyen is látszanak "csillagnyúlványok".

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Lansberg

38 km átmérőjű, 2750 m mély, szinte teljesen kör alakúnak látszó, romos szerkezetű kráter, az árnyéka szépen körüljárja a központi dómkomplexumot. A két csúcsból álló dudor magasra emelkedik, maga is kisebb árnyékot vet, és kifejezetten fényes, csak az egyik terasz fényessége mérhető össze vele a környéken. A két dóm közti területen is érdekesen játszik a Nap fénye. A kráterbelső kifejezetten sötét, hamuszürke, de a teraszok világosabbak, szép színátmenetekkel. Sok vékony törés feltűnik a teraszok közt, és a nyugati, külső lejtőn is. Érdekesség, hogy a szovjet Luna-5 a kráter közvetlen közelében csapódott be 1965-ben.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Encke

A Keplertől nem messze található ez a körülbelül 28 km átmérőjű, 750m mély kráter. Kifejezetten hatszögletű, főként ebben a megvilágításban érvényesül az alakja. A központi dómon kívül több kiemelkedés is észlelhető, amik a Kepler krátert létrehozó égitest becsapódásakor keletkezett, messzire repült törmelékanyag részei. A keleti kráterfal töredezett, vékony, két terasz könnyen felfedezhető. A nyugati oldal több, mint fele árnyékba burkolódzik, sok részlet marad így rejtve. Érdekes a kráterből kiinduló hegylánc szerkezete is.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M42 DF, M43 DF

Most érte meg igazán kis nagyítással nézni ezt a ködöt. Csodásan rajzolódik ki a ködösség, a fodrozódás, a különböző, halványabb régiók. Nagyobb távcsőbe nézve (de már az én 20 centisemben is) egyenesen sötétadaptációvesztést okoz ennyire tiszta ég alól. Megtáltosodik, hatalmassá válik ilyenkor az objektum. A Trapézium néhány csillagát nehéz felfedezni, annyira fényes körülöttük a köd. Szép, kontrasztos a madár alak, a nyugati szárnya 1/3 LM-nyi hosszan nyúlik el.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M33 GX

Fenomenális látvány, majdnem kitölti a látómezőt. Nincs mindenhol egyértelmű határa, sok helyen diffúzan veszik bele az égi háttérbe, kivéve a spirálkarokat. Ezekből 3 nagyon könnyen megfigyelhető, egy pedig idővel rajzolódott ki. Hosszasabb megfigyelés, illetve EL segítségével a karokban porsávok is megfigyelhetővé váltak. A galaxismag feltűnően fényes, ellipszoid, a diffúz külső régiók keleti részei valamivel fényesebbek a nyugati oldalnál. A galaxis szabad szemmel is könnyedén kivehető volt a csodálatos ausztriai ég alól.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M45 NY

Ködösség a Plejádokban! Nagy élmény volt vizuálisan is megpillantani azt, amit eddig csak asztrofotókon láttam. A hét csillag közül hat körül egyértelműen ott fénylett a reflexiós köd. Jól illik hozzá a 30x-os nagyítás is, szépen kitölti a látómezőt. Klisé objektum vagy sem, engem újra elvarázsolt.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

NGC 6888

Hihetetlen látvány, a teljes ködösség feltűnik, körbeér, nem is sarló, inkább buborék alakja van. Sok szálas részlet látszik, egyértelműen jelentkeznek a különböző régiók közti fényességkülönbségek. É-D irányban fedezhető fel a legtöbb részlet. Szép a környező csillagmező is.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M2 GH

Kissé szegényes látómezőben helyezkedik el ez a szép halmaz. Ekkora nagyítással még nem igazán bontott. Formája kicsit tojásdad, ellipszoid, K-Ny irányban elnyúlt. Magja viszonylag jól definiált, szabályos kör alakú, azon kívül azonban nagyon egyenletes a fényességcsökkenés, a szélek folyamatosan vesznek bele az égi háttérbe.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M15 GH

Szép, nagy kiterjedésű gömbhalmaz, bár teljesen nem bontott. Magja kicsi, de fényes, sűrű, jól elkülöníthető. A magrégión kívülre érve a fényességcsökkenés nagyjából egyenletes. A halmaz nem teljesen gömbszimmetrikus, K-Ny irányban kissé elnyúlt, felfedezhető néhány nyúlvány, csillaglánc.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M17 DF

Gyönyörű látvány ekkora távcsőben! Remekül látszik a hattyúforma, feltűnő a nyugati részben található sötétköd, a hattyú "farktollai", és a mögöttük kirajzolódó habos ködösség. A köd közepe, illetve a sötétködöt körülölelő régió feltűnően fényesebb. Néhány ködrészlet, fodrozódás a hattyú "teste" alatt és fölött is kivehető.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

NGC 6888

Szűrő nélkül csak a hűlt helyét lehetett látni, de OIII szűrőt használva gyönyörűen jöttek elő a fodrozódások és a sarló alak, elbűvölő látvány! Szép csillagmezőben helyezkedik el a ködösség, amely szálas, szinte teljesen körbeérő. Az É-D-i vonalon helyezkednek el a legfényesebb, legvastagabb régiók, a legtöbb részlet ezekben fedezhető fel.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M8 NY+DF

A nyílthalmaz igen szép, szimmetrikus, sok benne a fényes csillag. A köd kissé halvány, bár a központja könnyen felismerhető. Részletek azonban ilyen kis nagyítás és a nyugvó Tejút mellett alig látszanak. Érdemes lenne nagyobb nagyítással és különböző szűrőkkel is megvizsgálni az objektumot.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

NGC 884, NGC 869

Igazán elképesztő látvány a kis nagyítás és hatalmas látómező mellett. A látómező tele van csillagokkal, de a két halmaz így is egyértelmű, jól kivehető. A nyugati halmaz gömbszerűbb, egyenletesebb benne a csillagok eloszlása, míg a keleti gyűrűs formát mutat, elkülönülő csoportosulásokkal. Ebben látszik a halmaz legfényesebb csillaga is, az összkép egy eljegyzési gyűrűre emlékeztet. Ennek ellenére a fényesebb csillagok zöme a nyugati halmazban található. Sok szép csillagláncolat is látszik a közelben.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M39 NY

Könnyű, nagy célpont, szépen elkülöníthető a Tejút háttércsillagaitól. Három legfényesebb csillaga majdnem tökéletes szabályos háromszöget formál, a többi fényesebb csillag kissé a halmaz közepe felé csoportosul. Kisebb nagyításon már rengeteg háttércsillag tűnik fel, ekkor nehezebb elkülöníteni ezt a laza, de mutatós halmazt.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M13 GH

Hatalmas, mint mindig, gyönyörű, mint mindig. Nem véletlen hívják "Nagy" Herkules gömbhalmaznak. A mai éjszakán olyan formája volt, mint egy éppen nyíló virágnak, ahol a magrégió alkotja a virág közepét, a nyúlványszerű, szálas csillagcsoportok pedig a virág szirmait. A fényességcsökkenés a magtól kifelé sokáig lineáris. A halmaz D-DNy felé kissé elnyúlt, a mag nem pont középen helyezkedik el. Nem bontható minden csillag, a legszebb látványt EL-sal adja.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M11 NY

Elsőre, főleg kisebb nagyítást alkalmazva, gömbhalmaznak néztem, olyan sűrű és csillagokkal teli. 12x-os nagyításon már egyértelmű a névadó V-betű, melynek szárai közt mintha sötét sáv húzódna. A szárak találkozásánál különösen sűrű a csillagmező, és itt található egy fényes előtércsillag is. A fő alakzaton kívüli csoportosulások már gömbszimmetrikusabban helyezkednek el. Bár már 120x-os nagyítás is szinte teljesen bontja a halmazt, 300x-os nagyítással pedig már minden csillag megkülönböztethető, ekkora nagyítással és nagy látómezővel teljesedik ki igazán a halmaz.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Holdsarló

2.2 napos holdsarló a nyugati égen. 1 db RAW fénykép, Darktable-ben és GIMP-ben szerkesztve.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M71 GH

Párásodással nagyban küzdve lett megfigyelve. Sajnos 46x-on nem bontja, és 120x-on is csak a mag környékén tűnik fel néhány egyedi csillag. Szinte tökéletesen gömb alakú halmaz. Nincs egyértelműen elkülönülő magrégió, a fényesség teljesen egyenletesen csökken kifelé haladva, a halmaz szélei folyamatosan mennek át az égi háttér sötétjébe. Szárazabb időben mindenképp visszalátogatok, látszik, hogy nagyon szép, de most nem alkalmas az idő a további részletek felfedezésére. Ceruzarajz negatívja.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
3 hozzászólás

M31 GX, M32 GX

Új, nagylátószögű okulár tökéletes próbája. Most teljesedett ki igazából az objektum, most volt igazán érdemes lerajzolni. Teljességgel uralja a látómezőt. Feltűnt az M32 is egy egyértelműen kivehető, viszonylag fényes, magjától kifelé szépen halványodó pacaként. Az Androméda magrégiója nagyon fényes, ilyen jó égen azonban a külsőbb részek adják a legtöbb csemegét: a galaxis végignyújtózik a látómezőn, több porsáv struktúrája pedig kifejezetten jól látszik. EL-sal még inkább feltűnnek a részletek. Ceruzarajz negatívja.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M27 PL

Gyönyörűen rajzolódik ki a köd struktúrája, még szűrő nélkül is. UHC szűrővel feltűnőbbé válnak a súlyzóformán kívüli régiók, illetve a súlyzó két végén lévő anyagcsoportosulások. A nagyjából kerek ködösség külső része valamivel fényesebbnek hat a belsőnél, míg a súlyzóforma egyértelműen elkülöníthető, uralja a látómezőt. A súlyzóforma határai élesek, míg a kerek ködösséget diffúzság jellemzi. Remek látvány, amely idővel egyre javul. Ceruzarajz negatívja, szűrő nélkül örökíti meg az objektumot.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

M5 GH

Gyönyörű gömbhalmaz! 46x-sal inkább a külső régiók csillagait lehet elkülöníteni, 120x-sal már teljes a bontás. A halmaz maga kissé ellipszoid alakú, a magtól Ny-ÉNy felé kicsit eltolt, erre több csillag látható. A magrégió egyértelműen kivehető, a szélein elég hirtelen esik a fényesség, majd innentől kifelé a fényességcsökkenés kb. lineáris. Megkapóak a külsőbb régiókban felfedezhető csillagláncok, kisebb csoportosulások. Ceruzarajz negatívja.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Jupiter

A remek őrimagyarósdi égen majd' kisüti az ember szemét, nem tudtam megállni, hogy ne nézzek rá. A távcsőben 10-12 felhősáv mutatkozott a légköri viszonyoktól függően, mindegyik különböző színben pompázva. A sötétebb területek barnák, narancsok, a világosabbak bézsek, latte-színűek. A kép kifejezetten kontrasztos. Sajnos a GRS nem tűnt fel. A poláris régiókban folyamatos átmenet látszik, az egyenlítői sávban némi forma, habosság is kivehető. A Galilei-holdak hasonló fényességűek, némi szín kivehető az Io-n és az Europán. Ceruzarajz negatívja.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Szaturnusz

Először a Jupitert néztem meg, az azóta eltelt időben sajnos romlott az ég, de még így is elvarázsol, mint mindig. A Cassini-rés könnyen kivehető, az Encke-rés a közepes seeing révén inkább csak sejthető. A gyűrűk egyértelműen fényesebbek a bolygónál, dőlésszögük egy tavalyi észleléssel összehasonlítva észrevehetően csökkent. Mivel nem sokkal oppozíció után vagyunk, a bolygó alig vet árnyékot a gyűrűkre. A bolygón megfigyelhető több sötétebb, barnás felhősáv, a legtöbb terület azonban sárgásbézs színt mutat. Ceruzarajz negatívja.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Tisserand

Az új év első észlelése, de sajnos csak 10-15 percem volt rá egy felhőablakban, utána újra beborult. A Mare Crisium szélén található kráter -ami alig törmelékes, viszonylag fiatal, egyszerűbb felépítésű- egy még fiatalabb, teljesen ellipszoid kísérőkráterrel és egy apró parazitakráterrel osztozik a területen. A fő kráter csepp formájú, fele árnyékba burkolódzik, másik felén szép átmenet látható sötétszürkéből szinte fehérbe. A központi dóm kiemelkedik az árnyékból. Dél felé, a kráterfal másik oldalán egy igen világos régió (egy dóm?) látható. A környező holdfelszínen sokat változnak a szürkék, sok sötétebb terület is felfedezhető a környéken.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Archimedes

Véleményem szerint jobbkor nem is észlelhettem volna a régiót! A nyolcnapos Hold terminátorvonala már nincs messze a krátertől, a környező dómokkal, hegyes területekkel olyan a hatás, mintha egy apokalipszist hozó meteor lépett volna ki egy hollywoodi akciófilmből! A árnyékok már nagyon hosszúak, még a kisebb káterszomszéd, a Bancroft esetén is. Az Archimedes belseje lávával teli, kifejezetten sima, homogén, viszonylag sötét. A keleti kráterfal lankás, változatos, a nyugati valamivel magasabb és világosabb nála. Északon van egy teljesen lerombolódott rész, ami már nem magaslik ki a környezetéből. Hasonló eróziós folyamat figyelhető meg dél felé is, egy cápafog-formájú hegy árnyékában. Ezeken túl délre három dómot sikerült most megörökíteni, mindegyik igen egyedi, más-más vonásokat mutat. Az Archimedes és ezen dómok közti terület törmelékes. A Bancrofttól délnyugatra is megfigyelhető egy kifejezetten sötét, romos terület.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Thebit

A kráter a Mare Nubium szélén helyezkedik el, a Purbach és az Arzachel között. A környék romos, változatos, a Thebit maga azonban ezekhez képest egészen fiatalos megjelenésű. Alakja alapvetően kör, a keleti-délkeleti oldalon két nagyobb kiszögelléssel, illetve az északnyugati oldalon egy parazitakráterrel (Thebit A). A Thebit A mögött az árnyékból kibúvó részletek egy még kisebb parazitakráter keleti falát takarják, ez a Thebit L. A fő kráter északkeleti környéke hegyes-völgyes, a kráterből dél felé nyúló hegyhát kifejezetten romos. Sötétebb a környezeténél , ahogy a krátertől északra húzódó holdfelszín is sötétebb a déli részeknél.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Holdsarló

Háromnapos Holdsarló alacsonyan a háztetők felett. Belvárosi égről, egy expóból.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Gay-Lussac & Montes Carpathus

Sekély, 25 km átmérőjű kráter a Copernicus közelében. Alja sima, de több kis kráter is megfigyelhető rajta, amik a Copernicussal együtt keletkeztek. A falai romosak, keskenyek. A nyugati oldalon is nagyobb törmelékdarabok láthatók, de igazán az északi Montes Carpathus a megnyerő objektum. Rengeteg dóm, törmelék és hegy tarkítja a környéket. Feltűnő egy mély, sötétebb völgy is a hegyek között. A fő krátertől délkeletre található a Gay-Lussac A, amely sokkal fiatalabb, mélyebb, még szinte tökéletesen kör alakú kráter. Falainak vetett árnyéka majdnem eléri a központi csúcsát, de még megkülönbözetethető. A fő kráterben már nem látszik központi csúcs.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Gassendi

A Mare Humorum északnyugati peremén fekvő 111.39 km-es átmérőjű, sekély, idős kráteróriás java része árnyékba burkolózott. A sötétségből csak a központi csúcs és a délnyugati fal néhány szakasza látszott ki, ezek viszont igen fényesek voltak. A keleti-északkeleti falak keskenyek, világosak, előttük szinte hullámzik a dombos, lankás terület. Az északi részen szépen kirajzolódik a Gassendi A parazitakráter, az alja ugyan árnyékos, de a falai fényesek és jól kivehetők. A Gassendi B ettől is északnyugatra fekszik, sötétebb, falai szélesebbek, romosabbnak tűnnek az előző két kráterénél. Tőle is északnyugatra a holdfelszín sötét, tagolt. Keletre is látható egy elnyúlt domb, érdekes, hogy mellette az árnyék nem éles vonalú, inkább átmenetet mutat a fényesebb holdtalajból a terminátor sötétségébe.

Tovább az észleléshez »
Fröhlich Viktória
0 hozzászólás

Diophantus & Delisle, Rima Diophantus, Mons Delisle

Fiatal kráterpáros a Copernicustól északra. Mindkét kráter fiatal, mély, kör alakú, a Delisle a nagyobb, 24.83 km átmérőjű, de ő a sekélyebb. A két krátert a Rima Diphantus köti össze, ami a mai fényviszonyokban egyértelműen kirajzolódik. A rianás nyugati oldalán emelkedik a Mons Delisle, mely háromszögletű, keleti oldalán egy jelentősen fényesebb rész figyelhető meg, több kisebb részlettel, fény-árny játékkal egyetemben. A rianás keleti oldalán egy világosabb területet találtam, a Luna Cognita alapján itt a Louise nevű krátert lehetne megpillantani, a világos rész annak törmeléke, nekem nem sikerült most meglátni.

Tovább az észleléshez »