Varga György

Bemutatkozás
Lakóhely: Bóly, Szombathely Távcsövek: 150/450 f/3 Newton, 300/1200 f/4 Newton Érdeklődési kör: mély-ég objektumok megfigyelése és rajzolása, távcsőtükör készítés

Varga György
0 hozzászólás

Sh2-129

13x, 7,7° látómező: Eddigi legnehezebben észlelhező objektum, amit sikerült észrevennem. Több szűrővel is próbálkoztam, de a H-béta mutatta meg egyértelműen a köd jelenlétét. Csak a legfényesebb csomókat tudtam érzékelni, nagy odafigyelés, sok szempihentetés és sok idő árán. A központi Outters 4 objektum nem volt észrevehető OIII szűrővel sem.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5804, NGC 5797, NGC 5794

180x: Három, viszonylag fényes, hasonló kinézetű galaxis egy vonalban, egy fényes csillag szomszédságában. A legnyugatibb NGC 5794 halványabb a másik kettőnél.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

Arp 302

180x: Meglehetősen halvány, megnyúlt galaxis. Megnyúltsága nagyjából észak-déli irányú, a látómezőben egy közeli csillag mellé mutat. Felülete inhomogénnek tűnik. (Észlelés utáni megjegyzés: valójában két galaxis, szorosan egymás mellett, köztük egy halvány csillaggal. Ezt érzékelhettem inhomogenitásnak.)

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5490

180x: Kis méretű galaxis. Viszonylag fényes, homogén folt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5600

180x: Kis méretű, közepesen fényes, kerek galaxis. Nem pont középen a legfényesebb.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5929, NGC 5930

180x: Két kisebb méretű, de viszonylag fényes galaxis látható szorosan egymás mellett. Alakjuk kerekded. Az M51 és kísérőjének kistávcsöves látványára emlékeztetnek.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7479

A nem különösebben fényes galaxis É-D irányban megnyúlt, rudas galaxis. A mag enyhe dudurként jelentkezik a rúd közepén, de nincs koncentrált fényesedés. Elfordított látással kezdenek kibontakozni a spirálkarok. A rúd északi végéből kelet felé kanyarodó kar rövidebbnek látszik, mint az átellenes oldalon levő. A látómezőrajz átmérője 0.8°, 100x nagyítás.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6960

Az egész szupernóva maradvány szépen belefér a látómezőbe. Érdekes így, egyben látni az egész objektumot vizuálisan. A két fényes ív a kis nagyítás ellenére is mutat részleteket. Ezeken kívül 6 db szabálytalan alakú foltot lehet látni a komplexumon belül.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7000

A tiszta égnek és a nagy horizont feletti magasságnak köszönhetően nagyon sok részlet látszik az Észak-Amerika ködből. A csillagmezőt egyszerűsítve rajzoltam meg, H-béta szűrőn keresztül. Mindhárom szűrő jól kiemeli az objektumot a háttérből. A legjobb számomra az UHC, aztán az OIII, végül a H-béta.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

Simeis 22

A köd észrevehető UHC, OIII és H-béta szűrővel is, de az OIII-mal a legkönnyebben. Először egy ovális fényfolt dereng elő, majd ebből egy halványabb, ívelt nyúlványt lehet követni. A részletek kihámozása 90x-es nagyítással könnyebb volt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

Sh2-157

A rossz átlátszóság miatt nehezen bontakozik ki a köd. Három ujjszerű ködsávból áll az objektum. Ezekből kettő egymáshoz kapcsolódik, még a harmadik egy különálló foltot alkot. A komplexum délnyugati oldala szögletes határvonalú. A köd általánosságban nagyon halvány, gyenge kontrasztú. Legfényesebb része a középső "ujj" és a különálló folt. A ködnyúlványokat csillagláncok kísérik. A látómezőben több, önmagában is érdekes mély-ég objektum látszik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7793

Kelet-nyugat irányba enyhén elnyúlt, nagy méretű, egyenletes, alacsony felületi fényességű galaxis. Látható "rajta" egy előtércsillag.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7507

Kerekded galaxis, elnyúltság nem látszik. Magja csillagszerű. (Utólag láttam meg a térképen, hogy a látómezőben láthattam volna még egy 12,7 magnitúdós galaxist is, ami valószínűleg vagy elkerülte a figyelmemet, vagy az alacsony horizont feletti magasság (~15°) miatt nem látszódott.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7293 (Csiga-köd)

A jó átlátszóságnak köszönhetően szépen látszott a planetáris köd. 33x-os nagyítással tetszett a legjobban a látvány. A gyűrű alak szűrő nélkül is látszódott. Az OIII szűrő jól emelte a kontrasztot. A gyűrű északkeleti része fényesebb.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6992 (Fátyol-köd)

A fényszennyezés és a kis objektívátmérő ellenére részletek is látszanak a szupernóva maradványban, de ehhez OIII szűrőt kell használni.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1499 (Kalifornia-köd)

Szűrő nélkül beleolvad a háttérbe. UHC szűrő már megmutatja, de H-béta szűrővel sokkal kontrasztosabb. A köd északi és déli pereme mentén fényesebb, mint a közepe. A keleti vége fényesebb és határozottabb körvonalú, míg a nyugati része fokozatosan olvad bele a háttérbe.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 134

Nagy mértékben megnyúlt galaxis. Magja jelentősen fényesebb. Szimmetrikusnak látszik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

IC 1848 (Embrió-köd)

A Collinder 32 és 33 halmazok lazán elhelyezkedő, ám relatíve fényes csillagai megnehezítik az Embrió-köd megfigyelését. A részletek csak nehezen látszanak: világos sávok és sötét foltok váltják egymást. Legfényesebb a "magzat keze", hasa és lába. A fenék csak két halvány folt, a háta pedig alig dereng. Mindegyik szűrő kiemeli, legjobb az UHC.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

IC 1805 (Szív-köd)

A tiszta égnek köszönhetően sok részletét megmutatta a Szív-köd. A legfeltűnőbb része a nyugati oldalán levő fényes, kör alakú pamacs, amitől délnyugatra közvetlen egy kisebb fényfolt is látható. Ezektől látszanak kiindulni a halvány ívek, amik a szívet formázzák. A déli ív közel egyenletes fényű, keleti részén halványodik el jobban, és egy vékonyabb, halvány sávval kapcsolódik a Melotte 15 nyílthalmazhoz. Az északi ív jellegzetessége, hogy van egy fényesebb szakasza, valamint a Mel 15-höz visszakanyarodó részből északkeleti irányba egy nyúlvány látható. Az NGC 1027 nyílthalmaz is ködösnek tűnik. Legtöbb részletét egyszerre az UHC szűrővel láttam.

Tovább az észleléshez »
Varga György
1 hozzászólás

IC 434, B 33 (Lófej-köd)

UHC szűrő is mutatja a B 33 sötét ködöt, de H-béta szűrővel még könnyebben látható. Az IC 435 és NGC 2023 fényes porködök is jól látszanak. Az Alnitak nevű csillagot a látómezőn kívülre kell állítani erős fénye miatt. A B 33-nak nem tudom kivenni a lófej alakját, inkább csak egy aszimmetrikus "beharapás" látszik. Az IC 434-et egyenletesen fényesnek látom. A keleti fele élesen határolt, a nyugati oldalán nehéz követni, hogy meddig tart a ködösség.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

Abell 12

A Betelgeuzétól 3°-ra északkeletre a mü Orionis közvetlen közelében rejtőzik ez a nem is olyan halvány, jelentős méretű planetáris köd. OIII szűrőt kell használni, hogy könnyebben ki lehessen hámozni a csillag fényéből. A planetárist homogén fényű korongnak látni.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4216

Megnyúlt, fényes galaxis, porsávval.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4438

Markarian lánc tag. Megyúlt, hajlított galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4478

Kicsi, halvány, kerek galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4550

Kicsi, halvány, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4660

Kis méretű galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4371

Közepes méretű, kerekded galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4429

Közepes méretű, ovális galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4754

Kicsi, kerek galaxis az NGC 4762 közelében.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4762

Fényes, erősen megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4596

Kis méretű, fényes galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4442

Megnyúlt, fényes glaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4698

Kis méretű, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4535

Alacsony felületi fényességű, de egyébként fényes, ovális galaxis. Felülete foltos, különleges látvány.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4365

Fényes, ovális alakú galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4570

Erősen megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4526

Megnyúlt, fényes galaxis, két fényes csillag között. Szép látvány.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4273

Kis méretű galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4281

Kis méretű, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4261

Ovális, fényes galaxis. Mellette látható az NGC 4264.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4303

M 61. Kerek, csillagszerű maggal rendelkező galaxis. Felülete foltos (spirálszerkezet).

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4665

Két csillag között elhelyezkedő, ovális folt. NGC 4624 és 4997 a másik két neve!

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4636

Enyhén megnyúlt galaxis, halvány maggal, ami csillagszerű.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4527

Megnyúlt galaxis. Egy tág kettőstől északra látható.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4536

Megnyúlt galaxis. Egy tág kettőstől délre látható.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4845

Halvány, megnyúlt galaxis. Nincs fényes magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4643

Enyhén megnyúlt, fényes csillagszerű maggal rendelkező galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4179

Kis méretű, megnyúlt galaxis. Egy csillag mellett található.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4666

Erősen megnyúlt galaxis. Integráljel szerű alak sejlik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4753

Nagy, közepesen fényes, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4030

Két csillag között elhelyezkedő galaxis, amelynek nincs csillagszerű magja. A fényeloszlása nem teljesen szabályos (spirálszerkezet?).

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4546

Fényes, kompakt, megnyúlt galaxis. Csillagszerű magja van.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4697

Enyhén megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4699

Fényes maggal rendelkező galaxis. A külső részek foltosak, csipkézettek.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4781

Megnyúlt, egyenletes fényességű galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4594

M 104. Sombrero-galaxis. Fényes, közepes méretű megnyúlt galaxis, markáns porsávval.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4856

Megnyúlt, fényes galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5363

Fényes, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5364

Alacsony felületi fényességű galaxis. A spirálszerkezet felsejlik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4900

Fényes csillaggal összeérő, kerek, egyenletes fényű, kis méretű folt. Közepén apró, fényesebb mag látszik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4995

Kicsi, kerekded galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4958

Megnyúlt, fényes galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5054

Ovális diffúz folt. Három másik galaxissal együtt látható egy látómezőben.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5576

Kicsi, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5566

Kicsi, kerek galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5746

Erősen megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5634

Kis méretű gömbhalmaz egy fényesebb csillag mellett.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5846

Kis méretű, kerek folt. NGC 5850-nel egy látómezőben látszik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6823

Átlagos megjelenésű halmaz. L alakot formál.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6830

Gyémánt alakú nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6802

Vállfa mellett található nyílt halmaz. Megnyúlt, halvány csillagokból áll.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6940

Nagy méretű halmaz, közepesen halvány csillagokkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6882

Átlagos kinézetű halmaz, fényes csillag mellett. Ugyanaz az objektum, mint az NGC 6885.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6885

Átlagos kinézetű halmaz fényes csillag mellett. Ugyanaz az objektum, mint az NGC 6882.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4866

Nagyon megnyúlt galaxis. Egy előtércsillaggal érintkezik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4654

Ovális alakú egyenletes fénylés.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4435

Markarian lánc tag. Kis méretű.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2985

Kicsi, fényes galaxis, csillagszerű maggal. Mintha nem a közepén lenne a legfényesebb.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2787

Kicsi, fényes, enyhén elnyúlt galaxis, fényesebb maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3034

M 82. Nagy, fényes, erősen megnyúlt. Porsávok szabdalják.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2976

Megnyúlt, nagy és fényes. Felülete egyenletes fényű, nincs fényes magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2742

Kicsi, ovális galaxis, halvány, homogén felületű.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2768

Megnyúlt galaxis, fényesebb maggal. Az Androméda-galaxisra emlékeztet.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2950

Kis méretű, kerekded galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2841

Elsőre az Androméda-galaxisra hasonlít. A fényesebb magtól északnyugatra erősebb kontraszttal válik el a külső halo.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3077

Kerekded galaxis, közepén fényes magrégió.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3079

Nagy és fényes galaxis. Erősen megnyúlt, a közepe kidudorodik. Három fényesebb csillag van mellette. A szomszédságában látni egy halvány galaxist (NGC 3073)

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3310

Fényes, kerek galaxis, ovális haló veszi körül. Nincs csillagszerű magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3198

Nagyjából egyenletes fényű, közepesen megnyúlt galaxis. Nincs csillagszerű mag.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3184

Kerekded galaxis. A közepe fényesebb, felülete foltos (spirálszerkezetre utal). Nincs csillagszerű magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3945

Kis méretű, ovális galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3610

Kerek, fényes galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3613

Fényes, ovális galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3619

Kerek galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3898

Kis méretű, kerek galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3998

Kis méretű, kerek galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3982

Kis méretű, kerek galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3556

M 108. Fényes, nagy galaxis. Nagyjából egyenletes, de foltos felületű.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3729

Kerek galaxis egy csillag mellett. Nincs csillagszerű magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3631

Kerek, foltos felületű galaxis (spirálszerkezet jelei).

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3992

M 109. Nagy, fényes galaxis. Érdekes, küllős spirális megjelenés.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3953

Ovális alakú galaxis. Nincs csillagszerű magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4026

Megnyúlt galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3893

Kisebb méretű galaxis, spirálszerkezet sejthető.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3949

Ovális galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3726

Ovális, diffúz folt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3877

Kicsi, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3938

Kerek, diffúz folt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3675

Megnyúlt, fényes magú galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3665

Kerek galaxis, fényesebb maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3941

Enyhén megnyúlt galaxis, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3813

Kis méretű, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4041

Halvány galaxis, nem látni elnyúltságot.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4036

Közepesen fényes, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4102

Kis méretű, kerek galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4085

Erősen megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4088

Közepesen megnyúlt galaxis. Nincs csillagszerű magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4051

Fényes, megnyúlt galaxis, egy csillag szomszédságában, látványos spirálkarokkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5322

Közepesen megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5631

Halvány, kicsi gömbhalmaznak tűnő galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5473

Kicsi, kerek galaxis, fényesebb maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5474

Kerekded formájú galaxis. Fokozottan fényesedik a közepe felé, de nem középen a legfényesebb.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 598

M 33. Hatalmas, ovális, összetett spirálszerkezetet mutató galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1647

Nagy méretű, átlagos kinézetű halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1817

Sok halvány csillag van benne. Az NGC 1807 nyílt halmazzal egy látómezőben látható.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6440

Kis méretű, halvány gömbhalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6445

Kis méretű folt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6645

Sok halvány csillag alkotta nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6568

Fényes, nagy méretű, ritka csillaghalmaz, ennek ellenére sok csillag alkotja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6583

Nagyon halvány, kis méretű halmaz. Néhány csillagra bontható.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6642

Kis méretű, halványabb gömbhalmaz, átlagos megjelenéssel.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6629

Kis méretű planetáris köd.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6514

M 20, Trifid-köd. Sötét porsávokkal több részre osztott ködösség.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6553

A gömbhalmaz peremén egy fényesebb csillag látható. Nincs központi sűrűsödése.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6544

Közepesen halvány gömbhalmaz. Sok csillag látható tőle keletre.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6638

Kis méretű, átlagos megjelenésű, viszonylag fényes gömbhalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6217

Kis méretű, halvány galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2681

Kicsi, kerek galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6426

Kis méretű, nem bontható gömbhalamz. A közepe nem fényesedik ki.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6356

Viszonylag fényes, koncentrált maggal rendelkező gömbhalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6342

Halvány, kis méretű gömbalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 288

Kb. egy tucatnyi csillag pislákol a gömbhalmaz sziluettje előtt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6287

Közepesen halvány gömbhlamaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2567

Laza halmaz, nagyon halvány csillagokból áll.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6540

Nagyon halvány gömbhalmaz. Mellette egy még halványabb, fel nem botható folt látszik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6520

Kis méretű halamaz gazdag tejútmezőben. B86 sötét köd sokat emel a látványon.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6522

Halvány gömbhalmaz. Nincs bomlik fel csillagokra.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6528

Halvány gömbhalmaz. Nincs bomlik fel csillagokra.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6624

Kis méretű gömbhalmaz, apró, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6569

Halvány, kis méretű gömbalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6818

Kis méretű folt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2974

Egy fényesebb csillag mellett látható, halvány, kis méretű, enyhén megnyúlt galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3169

Enyhén megnyúlt galaxis az NGC 3166 mellett.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3166

Kerek, kicsit fényesebb, mint a mellette levő NGC 3169 galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3115

Nagy, fényes, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6118

Halvány, megnyúlt, félig oldalról látszó galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6664

Két gyémántot formáló alakzat egymás mellett.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6712

Közepes méretű gömbhalmaz. Egy látómezőben az IC 1295 planetáris köddel érdekes látvány.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6144

Egy halvány csillag látható a mag mellett. A felülete foltos.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6451

Háromszög alakú nyílthalmaz, közepesen halvány csillagokból.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 253

Nagy, fényes, erősen elnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 613

Megnyúlt, fényes galaxis egy csillag mellett.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2613

Halvány, közepesen megnyúlt galaxis, aminek nincs csillagszerű magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2627

Nagyon halvány csillagokból áll. Megnyúlt, érdekes megjelenésű.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1545

Kevés csillag szétszórva két fényesebb körül.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1528

Tucatnyi csillagot lehet felbontani a halmazban.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1342

Kérdőjel szerű mintázatot látok bele.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1245

Sűrű halmaz, sok halvány csillaggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1444

Fényes csillag mellett néhány halványabb látható.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1023

Megnyúlt galaxis, mintha replülőként szállna le a kivilágított pályára (csillaglánc).

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 869

Perszeusz Ikerhalmaz egyik tagja. Nagy, sűrű, fényes halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 884

Perszeusz Ikerhalmaz egyik tagja. Nagy, sűrű, fényes halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 651

M 76. Téglalap alakú planetáris.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 488

Fényes, ovális galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 524

Kerekded galaxis, fényes, de nem csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2423

Halvány csillagok halmza. A csillagok nagyobb területen vannak szétszórva.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2422

M 47. Nagy, fényes csillagokból álló halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2438

M 46 planetárisa. Kerek, fényes folt. A halmazzal együtt páratlan látvány.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2479

Nagyon halvány, szemcsés felületű halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2440

Elnyúlt alakú, két csomóra elkülönülő planetáris köd, melynek külső haloja is elnyúlt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2421

Kicsi, halvány csillagokból álló halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2482

Átlagos kinézetű halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2489

Szemcsés felületű halmaz, a felbonthatóság határán (nagyon déli deklináción van).

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2539

Fényes csillag mellett elhelyezkedő, szép halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2509

Kis méretű, halvány, szemcsés felületű halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2527

Laza halmaz. NGC 2520 a másik neve!

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2571

Laza halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1513

Kérdőjel szerű mintázatot látok bele. (Hasonlóan az NGC 1342-höz.)

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7814

Megynyúlt galaxis egy fényesebb csillag közelében.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7331

Nagy méretű, megnyúlt galaxis, kísérőgalaxisokkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7217

Kerekded galaxis, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7448

Kis méretű, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7479

Megnyúlt, közepes méretű galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2022

Kicsi, kerek, homályos folt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2024

Látványos ködösség a Zéta Orionis mellett. Jól látható sötét porsávok szabdalják.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1788

Kis méretű, enyhén megnyúlt, fényes reflexiós köd.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1980

Orion-köd külső, halványabb része.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1999

Kicsi de fényes reflexiós köd. Másik neve Kulcslyuk köd. Nagy nagyítást használva jól látható a sötét folt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2169

37-es számot formáló halmaz. Fényes csillagok alkotják. Nagyon látványos.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2194

Halvány halmaz. Felülete foltos, csillagai a láthatóság határán lehetnek.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2186

Kicsi, nem túl érdekes halmaz. 100/500-as távcsővel nem láttam meg.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6171

M 107. Fényes gömbhalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6235

Halvány gömbhalmaz, enyhe központi sűrűsödéssel.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6304

Fényes gömbhalmaz csillagmezőben.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3412

Közepesen megnyúlt galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3227

Ovális, csillagszerű maggal rendelkező galaxis. Az NGC 3226-tal érintkezik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3226

Kerek, csillagszerű maggal rendelkező galaxis. Az NGC 3226-tal érintkezik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3193

Kerek, csillagszerű magú galaxis. Egy fényesebb csillag van mellette.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3190

Közepesen megnyúlt galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2903

Látványos, fényes galaxis. Spirális természetét megmutatja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2964

Ovális alakot mutató galaxis, csillagszerű magja van.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1964

Kicsi, megnyúlt galaxis, fényes, csillagszerű maggal. Több csillag is található a közelében, ami látványosabbá teszi.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5897

Szokatlan megjelenésű gömbhalmaz. Nincs központi sűrűsödése.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3504

Kicsi, megnyúlt,galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3486

Közepes méretű, kerek galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3344

Kerek galaxis, foltos felülettel.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3414

Kis méretű galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3245

Csillagszerű maggal rendelkező galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3277

Kis méretű, kerek galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3395

Összeér az NGC 3396-tal. Különleges látvány.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3432

Ívelten megnyúlt galaxis néhány előtér csillaggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3294

Egyenletes fényű, ovális galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2859

Kicsi, kerek, csillagszerű maggal rendelkező galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2782

Kerek, csillagszerű maggal rendelkező galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2683

„UFO galaxis”. Megnyúlt, közepe fele fényesebb. Nincs csillagszerű magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2419

Kis méretűi, halványabb gömbhalmaz. Nem bomlik fel csillagokra.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2506

Kis méretű, nagyon sűrű halmaz, halvány csillagokból. Nagyobb távcsővel érdemes lenne megnézni.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2343

Közepesen fényes csillagokból álló, kompakt halmaz. Közelében 2 db Collinder halmaz van.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2335

Halvány, kis mértű halmaz, néhány fényesebb csillaggal az előterében.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2353

Átlagos kinézetű halmaz, fényes csillag mellett.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2324

Halvány, de könnyen látható halmaz, csillag nem látszik benne.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2215

Apró, halvány csillagokból álló halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2185

Kicsi, enyhén megnyúlt ködfolt. Könnyen látható szűrő nélkül.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2311

Igen apró méretű halmaz, halvány csillagokkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2232

Szétszórt halmaz, fényes csillagokkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2286

Nehezen látható, szinte belevész a tejútmezőbe. Halvány, nem bomlik csillagokra.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2301

Fényes halmaz, hosszúkás alakkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2244

6 markáns csillagból álló halmaz, körülötte nagy méretű ködösség. Rozetta-halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2251

Két részre elkülönülő, megnyúlt halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2264

Fényesebb csillagok háromszög alakban elhelyezkedve. Karácsonyfa-halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6517

Kis méretű, nem bontható gömbhalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6633

Nagy, fényes nyílt halmaz. A keresőben is jól bontható.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6316

Egy halvány csillag mellett látható, nagyon kis méretű gömbhalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6293

Kis méretű gömbhalmaz. A pereme szemcsés.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6355

Igen halvány gömbhalamz. Központi sűrűsödés alig látszik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6284

Közepesen halvány gömbhalmaz, szemcsézett felülettel.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6369

Kerek folt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6401

Kis méretű gömbhalmaz egy tejútfoltban.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6910

Érdekes megjelenésű nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3377

Kisebb méretű, megnyúlt galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3384

Fényes, elnyúlt galaxis az M 105 mellett. (NGC 3371 a másik neve!)

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3379

M 105. Fényes elliptikus galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3900

Halvány, közepesen megnyúlt galaxis, enyhén fényesedő maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3912

Nagyon halvány, nem látható részlet. NGC 3899 a másik neve!

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3608

Enyhén megnyúlt, jellegtelen galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3607

Enyhén megnyúlt, jellegtelen galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3626

Közepesen megnyúlt galaxis, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3686

Halvány, elmosódott, ovális folt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3655

Halvány, kis méretű, jellegtelen galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3489

Megnyúlt galaxis, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3628

M 65-66 melletti „Szivar” galaxis. Nagy méretű, fényes, markáns porsávval.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3593

Megnyúlt galaxis. Elfordított látással még inkább hangsúlyos az elnyúltsága.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3810

Enyhén megnyúlt galaxis. Csak gyengén fényesedik a mag felé.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3640

Halvány, enyhén megnyúlt galaxis. A közepe felé fokozatosan fényesedik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3521

Közepesen megnyúlt galaxis. A magtól nyugatra porsáv látható. M31-re emlékeztet.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7296

Kis méretű, ritkás, jellegtelen halmaz, közepesen fényes csillagokkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7243

Laza, nagy kiterjedésű nyílthalmaz. Távcsőben szabálytalan csillagláncok, csomósodások tűnnek fel. Keresőben szebb látvány.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7209

Átlagos kinézetű nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2548

M 48. Nagy méretű, fényes csillagokból álló nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2811

Közepesen megnyúlt galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3242

Jupiter szelleme. Fényes, enyhén lapult planetáris köd, központi csillaggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3621

Nagy ovális galaxis. Alacsony felületi fényességű.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5694

Kis méretű, fényes gömbhalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6229

Kis méretű, halvány gömbhalmaz. Felülete szemcsés, nem bomlik. Külső részeken feldereng 1-2 csillag.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6207

Halvány, közepesen megnyúlt galaxis. Csillagszerű maggal rendelkezik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2266

Átlagos kinézetű halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2158

Halvány nyílthalmaz az M 35 mellett. Önmagában is egy ritka szép, nagyon sűrű halmaz. Nagyon halvány csillagok alkotják.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2129

Két fényes csillag körül halványabb csillagok csoportosulnak.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2304

Halvány halmaz, felbontható csillagokra.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2372

Két részre elkülönülő planetáris köd egyik fele. Nagy nagyítást kell alkalmazni.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2371

Két részre elkülönülő planetáris köd egyik fele. Nagy nagyítást kell alkalmazni.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2420

Kis méretű halmaz, sok közepesen halvány csillaggal. Szép látvány.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2392

Eszkimó köd. Nagy nagyítással sok részlet látszik. A fényesebb központi rész körül halvány gyűrű látható. A központi csillag fényes, feltűnő.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2395

Halvány, jellegtelen csillaghalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2355

Fényesebb csillag mellett található. Gazdag halmaz. A fényes csillag közvetlen közelében is van egy csillagcsoport.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1084

Hosszúkás, egyenletes fényű galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1407

Kerekded galaxis, fényes, de nem csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1535

Úgy néz ki, mint egy hógolyó. Fokozatosan fényesedik a közepe felé.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3147

Kerek, kicsi galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5982

Kis méretű galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5907

Erősen megnyúlt, nagy méretű galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5866

Fényes, megnyúlt galaxis. („M 102”)

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6543

Megnyúlt, fényes planetáris köd. Fényes központi csillaggal rendelkezik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6905

Kis méretű planetáris köd.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6934

Kis méretű gömbhalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7006

Kis méretű gömbhalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6826

Fényes, kerek planetáris, fényes központi csillaggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6834

Átlagos megjelenésű halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6866

Átlagos halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4618

Fényes ovál, mellette egy „negyednyi” ív elszeparálva.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7008

Nagy méretű, foltokkal tarkított planetáris köd.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7128

Egy gyűrűt formáló, érdekes nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7086

Közepesen halvány csillagokból álló nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7062

Halvány nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7000

Észak-Amerika-köd. Nagy kiterjedésű ködösség. Szűrővel részletek sokasága látszik. Kisebb távcsővel még jobb látvány.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7044

Halvány nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4346

Kis méretű, megnyúlt galaxis,, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4258

M 106. Nagy méretű, fényes galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4800

Kicsi, kerek galaxis, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4449

Megnyúlt, csillagszerű magú galaxis. Közvetlen mellette egy megnyúlt kísérő látható (kb. harmad akkora).

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4111

Fényes, kis méretű, erősen megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4143

Fényes, kis méretű, enyhén megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4485

NGC 4490 kísérője. Kis méretű, kerek, halvány galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4490

Megnyúlt galaxis. Életlen hatást kelt. Mintha enyhén kampósan hajlana a kísérő felé.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4151

Kerek galaxis, csillagszerű maggal. A mag mellett foltok láthatók.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4214

Fényes, enyhén megnyúlt galaxis, benne egy fényesebb tengely.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4656

Hokiütő galaxis. Erősen megnyúlt, nagy méretű galaxis. Az egyik vége kampós, a másik kiszélesedő.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4631

Bálna galaxis. Erősen megnyúlt, nagy méretű, fényes galaxis, kísérővel.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5195

M 51 párja. Ovális alakú, fényes galaxis. „Fülszerű” nyúlványok láthatók a keleti oldalán.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5005

Fényes, megnyúlt galaxis. A mag mindkét oldalán porsáv szerű hatás érzékelhető.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5033

Megnyúlt galaxis, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5273

Kerek, halvány galaxis, csillagszerű, excentrikus maggal. A kísérő nem látszik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 3962

Kicsi, halvány, kerek galaxis. Nincs csillagszerű magja.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4027

Pac-man szerű mintázat sejlik, de bizonytalanul.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4361

Alacsony felületi fényességű planetáris köd. Felbontatlan gömbhalmazra emlékeztet.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4038

„Csáp-galaxisok”. Látványos a két összenőtt galaxis. A csápok nem látsznaak.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4203

Csillagszerű magú galaxis. Halványabb halo veszi körül, mintha egy spirálglaxis lenne felülről.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4414

Fényes, megnyúlt galaxis, fényes maggal. A széle mintha csipkézett lenne.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4150

Kis méretű galaxis, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4245

Egy íves csillaglánc végén található galaxis. Kis méretű, kerek.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4278

Kis méretű, kerek foltként látszó galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4314

Megnyúlt galaxis, rámutat egy csillagra.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4274

Közepes méretű, fényes galaxis. Érdekes megjelenése van.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4251

Kis méretű, megnyúlt galaxis, közepesen fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4448

Megnyúlt, szivar alakú galaxis, diffúz maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4559

Nagy, megnyúlt galaxis. Kicsit téglalapszerű alakú, a közepe alig fényesebb.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4494

Enyhén megnyúlt galaxis, kompakt, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4725

Közepes méretű, fényes galaxis. Összetett megjelenésű.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4565

„Tű-galaxis” Nagy méretű, nagyon megnyúlt fényes galaxis. Látványos porsáv megy rajta keresztül.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4147

Felbontatlan gömbhalmaz. Úgy tűnik, mintha gyűrű lenne körülötte.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4394

Kis méretű, fényes, ovális galaxis. M 85 mellett.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4293

Közepes méretű galaxis. S szerű alak sejlik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4450

Fényesebb csillag mellett látható fényes, ovális galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4350

Megnyúlt galaxis, fényes maggal, dudorral.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4419

Kicsi, fényes, megnyúlt galaxis, központi dudorral.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4548

M 91. Kicsi, de fényes galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4459

Fényes csillag mellett található, kis méretű galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4689

Kerek, szinte egyenletes fénylés.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4477

Markarian lánc tag. Fényes galaxis. Enyhén megnyúlt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1052

Kompakt, ovális galaxis, egy látómezőben van két másikkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 4473

Markarian lánc tag. Fényes, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2775

Ovális, csillagszerű magú galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2204

Nagyon halvány halmaz, nem bontható csillagokra. Nagyobb távcsővel talán érdekesebb látvány.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2360

Sűrű nyílthalmaz, sok, halvány csillagból. Jól felbontható csillagaira.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2362

Fényes csillag körül sok, közepes fényességű csillag.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2354

Nagyon halvány csillagokból áll. Megnyúlt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 157

Egyenletes fényű, ovális galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 246

Nagy méretű, foltos felületű planetáris köd. Néhány csillag látható előtte.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 247

Nagy, alacsony felületi fényességű, megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 779

Jelentősen megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 584

Kerekded, csillagszerű magú galaxis. Tőle keletre van egy halvány galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 596

Csillagszerű maggal rendelkező galaxis, elnyúltságot nem látni.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 615

Halvány galaxis. Elfordított látással megnyúltnak látszik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 720

Két közel egyforma csillag között félúton elhelyezkedő galaxis. Alakja M81-hez hasonló.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1055

Fényes, ovális alakú, nagyjából egyenletes fényű galaxis. M 77-tel egy látómezőbe belefér.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 936

Galaxis kiterjedt haloval, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1022

Közepesen fényes galaxis, fényes, csillagszerű maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1027

Közepes méretű halmaz, 1-2 fényesebb csillaggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7790

Halvány csillagokból álló, grízes felületű nyílthalmaz. (megj.: 3 db csillaghalmaz egy vonalban.)

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7789

Nagyon gazdag halmaz, sok halvány csillaggal, ködös háttér előtt.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1502

Kis méretű halmaz, halvány csillagokkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1501

Közepes méretű planetáris köd, fényes központi csillaggal. A közepe lukasnak tűnik, a gyűrű felülete egyenletesnek lászik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1961

Kerek, halvány, szemcsés felületű galaxis, előtércsillaggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2403

Nagy, fényes, enyhén megnyúlt galaxis. Spirálszerkezetet mutat.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2655

Enyhén megnyúlt galaxis, csillagszerű maggal. Viszonylag fényes, mérete kicsi.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5248

Spirálszerkezetet mutató galaxis. A karok nem érintkeznek a maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5676

Megnyúlt galaxis. Két rövid, enyhén hajló kar indul ki a magból.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5689

Elnyúlt galaxis. Halványan hosszan követhető még az elnyúlás elfordított látással.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5557

Kis méretű galaxis, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 5466

Szokatlaul halvány felületű gömbhalmaz, jól néz ki.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1664

Kis méretű, halvány. Felbontható csillagokra. A halmaz sűrű csillagmezőben fekszik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 457

ET-halmaz. Nagyon látványos nyílthalmaz, két fényes csillaggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1857

Fényesebb csillag mellett megbújó nagyon halvány halmaz. Csak néhány csillag látható.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1907

Kicsi, kompakt halaz az M 38 közelében.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 908

Fényes, ovális galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 40

Fényes planetáris köd, fényes központi csillaggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6939

Nagy méretű halmaz, halvány csillagokkal. Szép páros az NGC 6946 galaxissal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6946

Nagy méretű, alacsony felületi fényességű galaxis. Felülete foltos.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7142

Rengeteg halvány csillag látható a halmazban. Egy látómezőben van az NGC 7129 diffúz köddel.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7160

Egy világító szemekkel rendelkező kukac jut eszembe róla.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7380

Maga a halmaz átlagos megjelenésű. Halvány ködbe burkolózik (Varázsló köd)

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7510

Szokatlan, hosszúkás alakú nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 136

3 halvány csillag tűnik fel, ködös háttérrel.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 225

Laza halmaz, fényes csillagokkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 129

Átlagos kinézetű halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 185

M 31 egy kísérője. Hasonlít az M 110-re.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 278

Kis méretű, közepes fényességű galaxis egy fényesebb csillag mellett.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 637

Kb. 10 fényes csillag alkotta halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 559

Halvány csillagokból álló halmaz. Olyan, mintha kettévágták volna.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 654

Kicsi, halvány halmaz, 1-2 fényes csillaggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 663

Markáns nyílthalmaz, fényes csillagokkal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 381

Buzogányra emlékeztető nyílthalmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 659

Nagyon kicsi, nagyon halvány halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 436

Átlagos halmaz.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7686

Egy fényes csillag körül dereng néhány halvány, nagyobb távcső és nagyítás kellene hozzá.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7727

Kerek galaxis, fényes maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7662

Kék hógolyó köd. Gyűrűs megjelenésű, fényes planetáris köd.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7723

Ovális, közepesen fényes galaxis. A mag felé enyhén fényesedik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6781

Gyűrűs, aszimmetrikus megjelenésű, nagy méretű planetáris köd.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6756

Kis méretű, halvány nyílthalmaz a NGC 6755 mellett.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 6755

Nagy méretű, kettős centrumú halmaz. Mellette látható az NGC 6756.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 205

M 110. Alacsony felületi fényességű, megnyúlt galaxis. A közepe felé enyhén fényesedik.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 752

Közpesen halvány csillagok szabályos kör alakú halmaza.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 404

Mirrach szelleme. A béta And fénye mellett megbújó galaxis.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 1931

Lazán kötött, halvány csillagokból halmaza mellett egy halvány, elmosódott folt látható.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2126

Halvány csillagok csoportja bújik meg egy fényes csillag fényében.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 2281

Fényesebb csillagokból álló csillaghalmaz. A csillagai érdekes mintázatban helyezkednek el, engem elsőre repülőgépre emlékeztet.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 772

Enyhén ovális galaxis, fényesebb maggal.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 891

Nagy méretű, éléről látszó galaxis, vastag porsávval.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7009

Szilvamag alakú, feltűnően kék színű planetáris köd.

Tovább az észleléshez »
Varga György
0 hozzászólás

NGC 7606

Közepes fényességű, jelentősen megnyúlt galaxis.

Tovább az észleléshez »